Moeizaam eerste kwartaal voor kantorenbelegger NSI

24 april 2024

NSI, een vooraanstaande kantorenbelegger, rapporteert een uitdagend eerste kwartaal vanwege verschillende financiële drukfactoren, waaronder hogere rentelasten en stijgende kosten voor onderhoud en belastingen. Ondanks deze tegenvallers handhaaft het bedrijf zijn winstverwachting voor de rest van het jaar.

Marktuitdagingen en terughoudendheid van investeerdersRuim 80 procent van de kantoorpanden in Nederland heeft nog geen energielabel

CEO Bernd Stahli benadrukt de moeilijke marktomstandigheden voor vastgoedbeleggers, waarbij onzekerheid over rentestanden, financieringsmogelijkheden en toekomstige vraag naar kantoorruimte investeerders afschrikt.

Financiële resultaten en winstverwachting

De winst per aandeel (volgens de Epra-boekhoudmethode) daalde met 17,1% tot €0,35, terwijl de verwachte winst voor het gehele jaar tussen €1,85 en €2,00 per aandeel blijft. Nettohuurinkomsten daalden met ruim 3% tot €12 mln, maar de totale boekwaarde van NSI’s kantoorpanden bleef stabiel.

Schuldvermindering en vastgoedverkoop

De nettoschuld van NSI verminderde met 8,4% tot ruim €315 mln, grotendeels dankzij de verkoop van kantoorgebouw Laanderpoort aan ING. Deze transactie, ter waarde van €24 mln, leidde tot een daling van de schuldgraad (loan-to-value) tot 30,9%.

Huurovereenkomsten en leegstandspercentage

NSI heeft bijna de helft van zijn huurcontracten vernieuwd of aangepast sinds het einde van de coronapandemie. Het leegstandspercentage aan het einde van het eerste kwartaal bedroeg 5,2%. CEO Stahli benadrukt de gezonde financiële positie van het bedrijf, met een gunstige schuldpositie en langlopende leningen tot februari 2026.

Bron: fd.nl