Minister onderzoekt mogelijkheden om in te grijpen bij hoge winkelhuren

5 juli 2023

Minister Micky Adriaansens van Economische Zaken onderzoekt de mogelijkheid van wetgeving om in te grijpen in huurcontracten van kleine bedrijven, zoals winkels en cafés. Dit antwoordde de VVD-minister op vragen over de als “oneerlijk” beschouwde huurverhogingen die veel verhuurders in januari hebben doorgevoerd.

Inflatiegerelateerde huurverhogingen en kritiek

De zakelijke huren zijn vaak verhoogd met het inflatiecijfer van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afhankelijk van de referentiemaand kon dit oplopen tot 14,5%. Kamerlid Thierry Aartsen noemt dit oneerlijk, omdat ondernemers ook te maken hebben met gestegen gasprijzen. Hij benadrukt dat zij dubbel worden getroffen.

Unibail-Rodamco-Westfield moet verlies accepteren bij verkoop winkelcentrum

Teleurstellend overleg en mogelijke wetgeving

Naar aanleiding van de kritiek heeft de minister een overleg tussen huurders en verhuurders geregisseerd, maar dit heeft niet tot een oplossing geleid. De minister is teleurgesteld over deze uitkomst. Er wordt geopperd dat de Autoriteit Consument en Markt (ACM) de markt moet onderzoeken, waarbij modelcontracten van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) als standaard gelden. Tevens wordt er gepleit voor wetgeving die overheidsingrijpen mogelijk maakt in “extreme situaties”.

Onderzoek naar wetgeving en wijziging inflatiemethode

De minister belooft te onderzoeken of wetgeving mogelijk is, maar wijst ook op mogelijke conflicten met het Europees recht. Daarnaast wordt de ACM gevraagd om input. De discussie over de huurverhogingen is verder verscherpt door een wijziging in de meetmethode voor inflatie door het CBS. Hierdoor zou de inflatie in 2022 geen 14,5%, maar slechts 7,8% zijn geweest. InRetail, de winkelkoepel, wil opnieuw onderhandelen op basis van deze nieuwe methode.

Rechtszaak en succesvol overleg

Er loopt een zaak bij de rechtbank in Haarlem waarin de aanpassing van het inflatiecijfer relevant is voor de huurverhoging. De rechter heeft geen streep gezet door de verhoging, maar roept huurder en verhuurder op om met elkaar in gesprek te gaan. Hoewel het overleg niet overal is mislukt, benadrukt de minister dat in de andere gevallen nog geen overeenstemming is bereikt. Vastgoed Belang meldt dat huurders streven naar een wettelijk maximum voor de verhoging, terwijl verhuurders hier tegenstanders van zijn.

Bron: FD.nl