Minister Ollongren wil huiseigenaren niet verbieden huurders uit hun woning te zetten

24 april 2020

De coronacrisis heeft grote impact op verschillende groepen mensen. Daarom doet minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken een dringend en moreel appél op verhuurders. Zij moeten huurders die vanwege de crisis de huur niet of niet tijdig kunnen betalen niet belasten met een huisuitzetting. Ollongren wil echter niet zo ver gaan dat het verhuurders wordt verboden om huurders uit een woning te zetten. Datzelfde geldt voor het toepassen van huurverhoging. Er werd in de Kamer gepleit om de jaarlijkse huurverhoging per 1 juli achterwege te laten. De minister wil hier vooralsnog geen gehoor aan geven.

Minister Ollongren wil huiseigenaren niet verbieden huurders uit hun woning te zetten

Spoedwet voor tijdelijke huurverlenging

Om huurders te beschermen heeft de Tweede Kamer wel een spoedwet aangenomen. Deze wet voorziet in het tijdelijk verlengen van huurcontracten met 3 maanden. Dit moet voorkomen dat huurders van wie het contract afloopt op straat komen te staan en in crisistijd op zoek moeten naar andere woonruimte.

Normaal gesproken zijn verhuurders soms huiverig om contracten te verlengen omdat huurders dan een beroep kunnen doen op huurbescherming waardoor huisuitzetting lastiger wordt. Die huurdersbescherming geldt niet per definitie als een contract met beroep op deze noodwet wordt verlengd. In mei besluit de minister of verlenging van de regeling ook na 1 juli nodig is.

Voldoende steun voor huurders met huidige maatregelen

Minister Ollongren is van mening dat de huurders en verhuurders mogelijke problemen met de huurbetaling beter onderling kunnen oplossen. Bovendien heeft het Rijk met de verschillende regelingen zoals voor zzp’ers en ondernemers voorlopig voldoende maatregelen genomen om het inkomen van grote groepen mensen op peil te houden, waardoor zij ook de huur van hun woning kunnen betalen. Het tijdelijk bevriezen van de huren brengt corporaties en andere verhuurders in financiële problemen en dat is volgens de minister een onwenselijke situatie.

Bron: NRC Next