Minister De Jonge moet kiezen voor langdurig uitstel invoering Omgevingswet

23 oktober 2022

In een opiniebijdrage in Het Financieele Dagblad wordt gepleit voor langdurig uitstel van de invoering van de Omgevingswet. Na een kritisch rapport dat aan de Eerste Kamer werd gepresenteerd door het Adviescollege ICT-toetsing is invoering per 1 januari 2023 niet verantwoord. Nederland wordt momenteel al geconfronteerd met een energiecrisis, grote woningnood en de stikstofproblematiek. Als de Omgevingswet nu wordt ingevoerd leidt dit tot grote risico’s, aldus deskundigen.

Fundamentele heroriëntatie

Minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening was in de zomer van 2023 nog vast van plan om de beoogde invoeringsdatum van 1 januari 2023 te halen. Inmiddels is hij daarvan teruggekomen. De Eerste Kamer zal niet instemmen met de wet omdat het Adviescollege ICT toetsing een ‘fundamentele heroverweging adviseert. De wet werd eerder al meerdere keren uitgesteld, voornamelijk vanwege ICT problemen. En juist de ICT is van groot belang voor de Omgevingswet. Via dit systeem moeten alle aanvragen voor bouwplannen van gemeenten, provincies en waterschappen gaan lopen, inclusief plannen voor ruimtelijke ordening.

Minister De Jonge moet kiezen voor langdurig uitstel invoering Omgevingswet

Ook andere partijen hebben bezwaar

Neprom, de belangenvereniging van projectontwikkelaars, pleitte eerder al voor uitstel van de invoering van de Omgevingswet. Neprom gaf aan dat er grote twijfels zijn over de betrouwbaarheid van het systeem. Dit kan verstrekkende nadelige gevolgen hebben voor de woningmarkt. De verantwoordelijke ministers, eerst Kajsa Ollongren en nu Hugo de Jonge, lieten eerder blijken de wet maar wat graag te willen doordrukken. De problemen met de ICT werden gebagatelliseerd. De Jonge voeg in de zomer van 2022 nog aan de Eerste Kamer of men alvast kon instemmen met de invoeringsdatum van 1 januari 2023. De Senaat trapte vervolgens zonder pardon op de rem en vroeg advies aan het Adviescollege ICT-toetsing.

Langer uitstel nodig

Het heeft volgens de opiniemaker in het FD geen zin om nu weer te kiezen voor uitstel van een paar maanden. Beter is het om de wet voor langere tijd on hold te zetten. Zo kan er goed worden gekeken naar de ICT problemen. Als de wet uiteindelijk wordt ingevoerd moet dit zonder al te grote problemen werkbaar zijn voor alle partijen.

Bron: Het Financieele Dagblad