Miljoeneninvesteringen moeten het tekort aan fietsenstallingen oplossen

10 december 2019

De komende jaren met er fors worden geïnvesteerd in extra fietsenstallingen. Het gebruik van de fiets wordt door de overheid gestimuleerd, maar die fietsers moeten hun vervoermiddel natuurlijk wel ergens kunnen stallen. Onder andere bij treinstations is er een nijpend tekort aan parkeerplaatsen voor fietsen. Met name de groeiende verkoop van e-bikes zorgt ervoor dat de afstand van huis naar school of werk per fiets kan worden afgelegd en ook steeds meer mensen kiezen voor het openbaar vervoer en laten de auto staan. Dat vraagt om forse investeringen.

Vooral in grote steden sprake van ‘fietsparkeerdruk’

In grote steden zoals Amsterdam en Utrecht is er dringend behoefte aan extra fietsenstallingen. Het Rijk trekt hier extra geld voor uit en ook de provincies doen een duit in het zakje. Maar de bedragen die nu beschikbaar worden gesteld zijn bij lange na niet genoeg om alle knelpunten op te lossen. Het Rijk wil de komende jaren 200.000 forensen uit de auto krijgen en op de fiets c.q. in het openbaar vervoer, maar daar moet nog wel het nodige voor gebeuren.

Miljoeneninvesteringen moeten het tekort aan fietsenstallingen oplossen

Tekort aan fietsparkeerplaatsen blijft een probleem

Ondanks inspanningen van gemeenten en ook van ProRail blijft het lastig om extra fietsenstallingen te realiseren. Er is vaak geen ruimte voor en bovendien moet er geld beschikbaar zijn om de kosten te dekken. Een ondergrondse parkeerplaats kost zo’n 5.000 euro per fiets. In Zwolle wordt gewerkt aan een ondergrondse stalling, en ook bij andere stations zijn plannen. Ook wordt er geïnvesteerd in ingenieuze dubbellaagse parkeersystemen voor fietsen. Ook worden er aan de rand van steden fietsenstallingen gerealiseerd zodat automobilisten daar kunnen parkeren en vervolgens op de fiets hun weg vervolgen de stad in. Maar het zal nog tientallen jaren gaan duren voordat het tekort aan stallingen voor fietsen enigszins is opgelost.

Bron: Het Financieele Dagblad