Miljoenenboetes voor vastgoedfonds van ‘Krottenkoning’

19 december 2023

Boetes van €5 miljoen voor misleiden beleggers en vertraagde bekendmaking

Bever Holding, een beursgenoteerd vastgoedfonds uit Wassenaar, wordt geconfronteerd met boetes tot €5 miljoen vanwege het misleiden van beleggers en het niet tijdig openbaar maken van cruciale informatie. De boetes zijn het resultaat van een vastgoeddeal in Noordwijk waarbij Bever Holding tien percelen aan bouwconcern Adriaan van Erk Groep verkocht voor €60 miljoen.

Overtredingen en misleidende informatieWie doet het hoogste bod op het hoofdkantoor van ABN Amro

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) concludeert dat Bever Holding regels tegen marktmisbruik heeft geschonden. De bekendmaking van de vastgoeddeal werd een jaar vertraagd, wat leidde tot opschorting van de aandelenhandel en juridische stappen. De AFM stelt dat Bever Holding niet alleen de verkoop eerder had moeten publiceren, maar ook onjuiste informatie heeft verspreid, zoals de bewering dat nog werd gezocht naar een ‘definitieve invulling’ voor de percelen.

Financiële gevolgen en reputatieschade

De boetes zijn een aanzienlijke financiële last voor Bever Holding, met een marktkapitalisatie van €56 miljoen. Het bedrijf heeft €31 miljoen aan liquide middelen om de boetes te betalen. Deze straf komt boven op de al bedenkelijke reputatie van Bever Holding als een partij die panden bewust laat verloederen, wat heeft geleid tot politieke kritiek en de bijnaam ‘Krottenkoning’ voor grootaandeelhouder Ronnie van de Putte.

Juridisch verweer en nieuwe stappen

Bever Holding heeft bezwaar aangetekend tegen de boetes en heeft geprobeerd openbaarmaking te voorkomen. De rechter oordeelde echter dat de verkoop onvoorwaardelijk was en dat Bever Holding niet aannemelijk heeft gemaakt dat de AFM een koersdaling kunstmatig heeft gecreëerd. Naast het bezwaar tegen de boetes overweegt Bever Holding nieuwe juridische stappen tegen Adriaan van Erk Groep en andere betrokkenen, waarbij getuigenverhoren al hebben plaatsgevonden.

Onduidelijkheid over mondelinge afspraken

Bever Holding eist nakoming van mondelinge afspraken tussen grootaandeelhouder Van de Putte en de overleden grondlegger van Adriaan van Erk Groep. Getuigen, waaronder bekende makelaar Harry Mens, zijn gehoord, maar het gerechtshof van Den Haag oordeelde vorig jaar dat onvoldoende bewijs is geleverd voor deze afspraken. De AFM bevestigt nu ook dat er geen enkele verklaring of schriftelijke bevestiging van deze afspraken bestaat.

Bron: fd.nl