Miljard euro extra voor woningbouw; wat gaat daarmee gebeuren?

4 oktober 2019

De regering stelt in de Miljoenennota 2019 voor om maar liefst 1 miljard euro extra voor woningbouw vrij te maken. Dat is natuurlijk een mooie gedachte. De woningbouw zit behoorlijk in de problemen door allerlei oorzaken. Te weinig bekwaam personeel, te weinig bouwlocaties en niet te vergeten het Stikstofbesluit van de Raad van State. Maar er kleven wel risico’s aan deze ‘zak met geld’. Want het gevaar bestaat dat dit geld niet op de juiste plek terechtkomt.

De strijkstok speelt ook hier een belangrijke rol

Zodra er subsidies beschikbaar zijn liggen er kapers op de kust. De adviesbureaus rollen nu al over elkaar heen om voorstellen te doen om dit geld op een verantwoorde wijze te besteden. Het punt is dat dat helemaal niet nodig is. De problematiek is duidelijk en de oplossing daarvan ook. Minister Kasja Ollongren hoeft daarvoor alleen maar het plan van haar voorganger ter hand te nemen. Stel een premie per woning beschikbaar en laat het aan de gemeenten over om te bepalen hoe zij dit bedrag wensen te besteden.

Miljard euro extra voor woningbouw; wat gaat daarmee gebeuren

Zo wordt de bouw van betaalbare huurwoningen gestimuleerd

Een idee zou kunnen zijn om de premie per woning te koppelen aan de huurprijs. Hoe lager de huur, hoe hoger de premie. Op die manier worden woningstichtingen gestimuleerd om huizen te bouwen die betaalbaar zijn. Voor koopwoningen geldt hetzelfde principe. De projectontwikkelaar ontvangt een (hogere) premie als de koopsom niet te hoog is. Op die manier kan de gemeente ervoor proberen te zorgen dat er meer woningen voor starters op de woningmarkt beschikbaar komen.

Bron: Het Financieele Dagblad