Meer woningen in Noord-Nederland? Dan ook betere treinverbindingen

28 april 2021

De noordelijke provincies in Nederland willen extra investeren in woningbouw. Daarvoor in de plaats willen zij dat er extra investeringen in goede treinverbindingen komen. In Friesland, Groningen, Drenthe en Flevoland is meer ruimte voor woningbouw. Deze provincies hebben zich bereid verklaard om bovenop de 100.000 woningen die jaarlijks nodig zijn nog eens 220.000 extra huizen te bouwen in de komende jaren om de woningnood in Nederland te helpen verlichten. Dit staat te lezen in het ‘Deltaplan voor het Noorden’. De Tweede Kamer heeft zich inmiddels achter dit plan geschaard. Er komt een onderzoek om de economische positie van Noord-Nederland te verbeteren.

9,5 miljard investering in het spoor

De vier provincies hebben plannen op tafel gelegd voor ruim 200.000 extra nieuwe woningen. In Groningen is ruimte voor 50.000 extra huizen. In Friesland en Drenthe gaat het om 45.000 woningen per provincie en in Flevoland om 80.000 extra huizen. Hiervoor is een dan wel een investering van 9.5 miljard euro nodig in de verbetering van de treinverbindingen. Het verlanglijstje bevat een intercityverbinding tussen Groningen en Enschede, met aansluiting op het Duitse spoornet. Daarnaast is de Lelylijn, een hogesnelheidslijn tussen Groningen en Lelystad, al jaren een wens van de noordelijke provincies. Hiermee wordt de reistijd tussen Noord-Nederland en de Randstad gemiddeld 40 minuten korter.

Meer woningen in Noord-Nederland Dan ook betere treinverbindingen

Groei van bruto nationaal product

Natuurlijk doet de regio ook wat terug voor de investeringen. Als de treinverbindingen worden verbeterd en er inderdaad tienduizenden extra woningen worden gebouwd in het noorden, dan zal dit zorgen voor economische groei. De verwachting is dat het bruto nationaal product met 24 mld euro per jaar. De regio blijft nu achter ten opzichte van de Randstadregio als het gaat om de werkgelegenheid. Maar als de bereikbaarheid wordt verbeterd zullen bedrijven naar verwachting eerder bereid zijn om zich in Groningen, Flevoland, Drenthe of Friesland te vestigen.

Bron: Het Financieele Dagblad