Medewerkers in de ouderenzorg krijgen hulp van robots en andere innovaties

29 mei 2022

De werkdruk in de ouderenzorg is hoog. Met de oplopende vergrijzing de komende decennia wordt deze situatie er niet beter op. Met behulp van innovaties in de ouderenzorg moet deze uitvoerbaar blijven. Maar daarmee is de kous niet af. Er is ook behoefte aan aanpassing van regels, oftewel sociale innovatie.

Polsbandje voor de bewoners

In een zorgcentrum in Steenbergen dragen alle bewoners een polsbandje. Aan de hand daarvan kan worden ingespeeld op hun persoonlijke situatie. Bewoners met dementie mogen wel naar buiten, maar niet het terrein af. Aan de hand van de data die het polsbandje geeft gaat de deur naar het binnenterrein open. Een klein deel van de bewoners mag ook het dorp in. Alleen voor hen gaat ook de echte buitendeur open. Voor het kleine groepje bewoners dat niet alleen het terrein op kan is het ook geregeld. Als één van hen voor de deur staat krijgt een zorgmedewerker een seintje op de smartphone. Hij of zij kan dan naar de deur gaan en de bewoner die naar buiten wil begeleiden.

Heupairbag

Zorgorganisatie tanteLouise heeft 17 zorginstellingen in Noord-Brabant. Deze organisatie loopt voorop als het gaat om innovaties in de ouderenzorg. In de zorginstelling in Steenbergen zitten sensoren in de vloeren die het loopgedrag van bewoners registreren. Als daar een verandering in wordt waargenomen krijgt een bewoner soms een ‘heupairbag’. Die verkleint de kans op een gebroken heup bij een val. Daarmee wordt een operatieve ingreep van 40.000 euro bespaard en uiteraard veel ongemak voor de oudere.

Langer zelfstandig wonen

Om de ouderrenzorg in Nederland beheersbaar te houden is het belangrijk dat ouderen langer thuis blijven wonen. Ook daarbij kunnen innovaties worden ingezet. Zo opende tanteLouise in samenwerking met zorgverzekeraar CZ een speciaal centrum. Hier krijgen ouderen dagbesteding. Niet met breien of sjoelen, maar met vaardigheden die ze thuis kunnen toepassen. Mensen met beginnende dementie hebben baat bij routine en herhaling. Door bepaalde handelingen steeds te herhalen kunnen ze bijvoorbeeld langer zelf hun eten klaarmaken of zichzelf aan- en uitkleden. Maar ook leren ouderen hier om te videobellen of een iPad te bedienen. Het zorgcentrum start met de begeleiding van 12 dementerende ouderen maar wil in de nabije toekomst opschalen om het project rendabel te maken.

Medewerkers in de ouderenzorg krijgen hulp van robots en andere innovaties

64.000 medewerkers vervangen

Innovaties in de ouderenzorg kunnen tot 2030 het werk van ongeveer 64.000 zorgmedewerkers overnemen of verlichten. Het gaat dan bijvoorbeeld om een hulpmiddel waarmee een oudere zelf zijn steunkousen kan aantrekken, een sensor die aangeeft of een oudere nog in bed ligt of inmiddels is opgestaan en sensoren die een seintje geven wanneer een incontinente oudere moet worden verschoond. Hiermee kan het verwachte tekort aan handen van 67.000 rond 2030 bijna volledig worden opgevangen. Bij het inzetten van technologie moet wel de ethiek in de gaten worden gehouden, zo waarschuwen deskundigen. Een zorgrobot die aan een oudere voorstelt om buiten een wandelingetje te gaan maken moet de oudere wel de keuze geven om dit wel of niet te doen.

Sociale innovatie blijft nodig

Hoezeer de voortschrijdende techniek ook van dienst kan zijn, zorg aan ouderen blijft voor een groot deel mensenwerk. Het is niet zo dat technologie zonder voorbehoud kan worden vertaald in een minder aantal fte op de werkvloer. Want als de sensor in een incontinentieluier aangeeft dat deze moet worden verschoond, dan moeten daar toch handen aan te pas komen. Daarom is het belangrijk dat er goede afspraken zijn met zorgverleners, mantelzorgers en mensen in de buurt waar de oudere woont. Alleen door het verlenen van hulp goed af te stemmen kan de zorg voor ouderen ook in de toekomst voldoende worden gewaarborgd.

Bron: Het Financieele Dagblad