Maatregelen in de huursector zorgen voor de laagste huurstijging sinds 1960

16 september 2021

De stijging van de huurprijzen is in 2021 binnen de perken gebleven. Gemiddeld stegen de huren met minder dan 1%. Dat was niet omdat huiseigenaren geen hogere stijging wilden, maar omdat ze gebonden zijn aan regels van de overheid. De huren in de sociale sector werden bevroren. In de vrije sector moesten worden gemaximaliseerd. Sinds 2003 is het voor het eerst dat de huren minder hard stijgen dan de inflatie, zo constateert het CBS. Een verrassing is deze geringe stijging niet. De Tweede Kamer drong er bij het kabinet op aan om maatregelen te nemen in verband met de coronacrisis. Dit leidde ertoe dat de sociale huren werden bevroren. In juli kwam er dus geen huurverhoging voor deze groep huurders.

Maatregelen in de huursector zorgen voor de laagste huurstijging sinds 1960

Beperking huurstijging in de vrije sector

Het Rijk bepaalde ook dat de huren in de vrije sector slechts mochten stijgen met de inflatie plus 1 procentpunt. Daardoor kwam de stijging van de huurprijzen in deze sector uit op 2,4%. Deze maatregelen werden genomen nadat de huren in 2020 nog met gemiddeld 3% stegen, wat de grootste stijging in jaren betekende. Nu de coronacrisis ook in 2021 voortduurt, drongen huurdersorganisaties en dus ook de Tweede Kamer aan op maatregelen om een dergelijke forse stijging in 2021 te voorkomen.

Huurstijging bij bewonerswisseling

De beperkende maatregelen voor huurders geldt niet als er een nieuwe huurder komt. In de vrije sector stegen de huren in dit soort gevallen met ruim 7%. Dit is echter wel minder dan het jaar ervoor, toen gingen de huren bij verhuur aan een nieuwe huurder nog met 9,5% omhoog. Er is wel sprake van verschillen per provincie. In Friesland ging de gemiddelde huur in 2021 met 0,1% omlaag. In Overijssel stegen de huren met gemiddeld 1,4%, de grootste stijging in Nederland. Voor de vier grote steden geldt dat huurders in Utrecht te maken kregen met de grootste stijging. De huren gingen hier met gemiddeld 1,6% omhoog. In Den Haag bleef de stijging van de huurprijzen onder de 1%.

Bron: Het Financieele Dagblad