Levendige binnensteden zijn gebaat bij woonbeleid op maat

24 mei 2023

Echte no-go-area’s zijn er gelukkig niet in Nederlandse binnensteden, maar wel gebieden die er buiten de openingstijden van winkels verlaten en naargeestig bij liggen. Grote winkelstraten en stadscentra verloederen door leegstaande panden, een verschraling van cultureel aanbod en het ontbreken van een goede mix van functies. Aan de rafelranden dreigt criminaliteit permanent voet aan de grond te krijgen.

Woningen en diversiteit zijn essentieel voor aantrekkelijke binnensteden

Om de binnensteden aantrekkelijk te houden of te maken voor bewoners en bezoekers, moet er naast winkels ook ruimte komen voor woningen, andersoortige bedrijvigheid, groen en recreatie. Het Rijk en andere overheden hebben afgelopen jaren vele miljoenen geïnvesteerd om de leefbaarheid van de binnensteden te verbeteren. Voorzieningen als bibliotheken komen terug en fietsenstallingen, kinderdagverblijven en huisartsenposten worden toegevoegd.

Levendige binnensteden zijn gebaat bij woonbeleid op maat

Uitdagingen bij transformatie van winkelruimtes naar woningen

Vastgoedpartijen hebben de afgelopen jaren, om de winkelstraat te verlevendigen maar ook om de waarde van hun panden op peil te houden, leegstaande ruimten boven en achter winkels omgebouwd naar woningen. Dat soort transitieprojecten in de binnenstad zijn door allerlei beperkingen niet goedkoop, zeker niet met de sterk opgelopen rente en (ver-)bouwkosten.

Impact van regelgeving op binnenstedelijke woningontwikkeling

Daar komen dit jaar een hogere overdrachtsbelasting voor bedrijfspanden en plannen voor een uitgebreid huurplafond overheen. Het woningwaarderingsstelsel, ook wel bekend als het puntensysteem, zorgt ervoor dat voor meer woningen uit de vrije sector een maximale huurprijs gaat gelden. Vastgoedpartijen waarschuwen dat het in het afgelopen jaar al moeilijk is geworden om op dat soort investeringen nog rendement te maken. Veel projecten om tienduizenden leegstaande vierkante meters boven winkels te transformeren naar woonruimte lopen nog even door, maar het animo voor nieuwe transitieplannen neemt af. Een combinatie van hogere kosten en lagere opbrengsten maakt investeerders kopschuw.

Maatwerk in woonbeleid voor binnenstedelijke revitalisatie

Daarmee dreigt de gewenste revitalisering van de binnensteden vertraging op te lopen. Het wrange is dat het puntensysteem is bedacht om meer huurders te laten schuilen onder de paraplu van huurprijsbescherming. In de praktijk kan het onvoorziene gevolg zijn dat investeerders

Bron: FD