Een lagere verhuurderheffing moet voorkomen dat huren exorbitant blijven stijgen

21 september 2020

De verhuurderheffing is al jaren een doorn in het oog van verhuurders. Het is een belasting die in 2013 werd ingevoerd en die de schatkist jaarlijks zo’n 1,7 mld euro oplevert. Mede vanwege deze heffing stijgen de huren jaarlijks fors, omdat huiseigenaren de belasting op de huurders van hun panden afwentelen. Het kabinet wil de heffing nu verlagen, in de hoop dat huren daardoor minder explosief zullen stijgen. Al langer wordt er vanuit de politiek bij minister Kasja Ollongren op aangedrongen iets aan deze belasting te doen.

Forse huurstijgingen per 1 juli

Waarschijnlijk mede vanwege de coronacrisis kregen veel huurders van corporatiewoningen per 1 juli een flinke huurstijging gepresenteerd. Gemiddeld stijgen de huren dit jaar met 2,9%. De flinke stijging is vooral het gevolg van inflatie, maar desondanks de grootste verhoging sinds 2014 en meer dan het gemiddelde over 10 jaar, dat 2,7% bedraagt. Vanwege haar beleid ten aanzien van de huren kreeg Ollongren al een motie van afkeuring van de Eerste Kamer, wat een unicum is. Daarnaast loopt zij het risico dat haar begroting voor 2021 daar wordt weggestemd omdat de oppositie een meerderheid heeft in de Senaat.

Een lagere verhuurderheffing moet voorkomen dat huren exorbitant blijven stijgen

Hulp voor huurders met een laag inkomen

De verlaging van de verhuurderheffing is slechts 1 van de maatregelen. Minister Ollongren denkt nog na over andere mogelijkheden om huurders met een laag inkomen tegemoet te komen. Zij is geen voorstander van een algehele ‘huurstop’ omdat mensen met een goed inkomen hun huur over het algemeen goed kunnen betalen en dus geen ondersteuning nodig hebben.

Bron: Het Financieele Dagblad