Kritiek op ‘Mpg-Route’ De Jonge: “Dit is in strijd met zijn eigen beleid”

29 februari 2024

De voorstellen van minister De Jonge om de regels voor duurzaam bouwen aan te passen, stuiten op veel kritiek. Architecten, bouwers en overheden vrezen dat de plannen houtbouw en biobased bouwen frustreren.

De 19-routeTwee bouwpioniers maken hun droom waar rijtjeshuizen bouwen van duurzaam hout

De Jonge wil het aantal milieuaspecten waar bouwmaterialen op beoordeeld worden verhogen van 11 naar 19. Dit gaat verder dan Europa verplichtstelt en zou volgens criticasters slecht uitpakken voor biobased materialen.

Bezwaren

De bezwaarmakers wijzen op de volgende punten:

  • Onvoldoende wetenschappelijke basis voor de 19 indicatoren
  • In strijd met de Europese norm
  • Bevoordeelt beton en staal
  • Frustreert biobased bouwen
  • Gaat in tegen de ambities van verschillende regio’s en organisaties

Ondersteuning

Enkele partijen, waaronder de branchevereniging voor bouwen met gips (NVBG), steunen de route van de minister. Zij dringen aan op een integrale eis die de regels voor duurzaam bouwen (Mpg) combineert met die voor energiezuinig bouwen (BENG).

Haalbaarheid

Het is onduidelijk hoe minister De Jonge op de kritiek gaat reageren. De tijd dringt, want de nieuwe regels moeten per 1 januari 2025 ingaan.

Duurzaamheidsexperts pleiten voor herziening

Duurzaamheidsexperts, zoals Lizzy Butink van Dura Vermeer, roepen de minister op om tot inkeer te komen en samen met de markt tot een gedragen herziening van de Mpg-norm te komen.

Bron: cobouw.nl