KPMG: klimaatrisico’s worden strenger gecontroleerd bij bedrijven

13 december 2022

Accountantskantoor KPMG maakt zich op voor de controle van de jaarcijfers over 2022 van zijn klanten. Bij die controle gaat het bedrijf strenger letten op het afdekken van klimaatrisico’s. Dit is aan de klanten meegedeeld per brief. Bij alle grote bedrijven die KPMG als klant heeft wordt in de accountantsverklaring aandacht besteed aan dit onderwerp. Klimaatrisico’s kunnen van verschillende orde zijn, afhankelijk van de aard van het bedrijf.

Gespecialiseerd personeel

Bij bedrijven waar klimaatrisico’s een grote rol spelen, wordt speciaal deskundig personeel ingezet voor de controle van de jaarcijfers. Een bedrijf kan bijvoorbeeld risico lopen vanwege hoge CO2 uitstoot. Vooral bij bedrijven met aandeelhouders is het belangrijk om transparant te zijn over de toekomst van de onderneming, zo stelt de accountant. Mark Vaessen is internationaal hoofd duurzaamheidsverslaggeving. Hij wijst er op dat veel bedrijven zich wel bewust zijn van het feit dat ze ‘iets’ moeten doen. KPMG geeft in de accountantsverklaring aan of dat wat er wordt gedaan voldoende is. Zo niet, dan krijgt het bedrijf feedback over de risico’s.

KPMG klimaatrisico’s worden strenger gecontroleerd bij bedrijven

In gesprek met bedrijven

Het is de bedoeling dat bij de controle de klimaatrisico’s goed wordt gekeken naar de specifieke situatie van het bedrijf. Het kan zijn dat een fabriek of kantoor op een plek staat die gevoelig is voor overstroming. Ook zijn er bedrijven die producten leveren die wellicht in de toekomst van de markt verdwijnen. Dan moet zo’n onderneming op tijd een andere weg inslaan, aldus Vaessen. KPMG is al 3 decennia bezig met verduurzaming. Veel bedrijven doen nu nog te weinig. Soms bewust, maar vaak ook omdat ze de gevolgen niet goed overzien. Als een bedrijf claimt de uitstoot van CO2 te reduceren, dan onderzoekt KPMG hoe dat gebeurt. Wordt er daadwerkelijk iets gedaan, of heeft het bedrijf alleen CO2 certificaten gekocht?

Strengere regels vanaf 2024

KPMG sorteert alvast voor op de strengere EU-regels die vanaf 2024 gaan gelden als het gaat om klimaatbeleid en klimaatrisico’s. Het is volgens Vaessen belangrijk dat bedrijven daadwerkelijk klimaatbeleid opnemen in hun strategie. Met beloftes op papier komen ze er niet. KPMG bereidt zich zo goed mogelijk voor op de toekomst. Er is een breed scholingsprogramma opgezet voor de accountants in dienst van het bedrijf. Zij moeten in de toekomst niet alleen op de financiën gaan controleren, maar steeds meer op klimaatdoelstellingen en -risico’s. Om hen te ondersteunen neemt het bedrijf ook deskundigen aan zoals geologen, natuurkundigen en ingenieurs.

Bron: NRC