Kosten renovatie Binnenhof geraamd op ruim 700 miljoen euro

20 juli 2021

Bij de start van het zomerreces zijn de leden van de Tweede Kamer vertrokken van het Binnenhof vanwege de geplande renovatie. Ze nemen voor de komende jaren hun intrek in de Ridderzaal. De renovatie van de vaste locatie van de Tweede Kamer was dringend noodzakelijk. Niet alleen is de inrichting gedateerd, er is ook sprake van onveilige situaties vanwege problemen met leidingen en kabels. Over deze grondige renovatie wordt al jaren gesteggeld. De kosten komen daarbij ook steeds opnieuw aan de orde. Demissionair staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken informeerde de Tweede Kamer recent over de meest recente begroting. Die pakt opnieuw hoger uit dan eerder was geraamd.

Kosten renovatie Binnenhof geraamd op ruim 700 miljoen euro

Hogere kosten voor veiligheidsmaatregelen

Aanvankelijk zou de renovatie van het Binnenhof 475 miljoen euro gaan kosten. Daar komt in ieder geval 111 miljoen euro bij. Dit zijn de kosten voor de tijdelijke huisvesting van de Tweede Kamer in de Ridderzaal. Maar nu blijkt dat er extra kosten moeten worden gemaakt voor de verbetering van de veiligheid. Daardoor komt het totaalbedrag uit op 607 miljoen euro. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid heeft een dreigingsanalyse laten uitvoeren. Hieruit bleek dat de beveiliging niet voldeed aan de eisen en dat hiervoor extra maatregelen moeten worden genomen. Ook de verduurzaming van het gebouw gaat meer kosten, hiervoor is ruim 13 miljoen euro extra opgenomen in de begroting. De renovatie van het Binnenhof gaat naar verwachting zo’n 5 jaar duren.

Bron: NRC Next