De kosten van bouwleges na de Omgevingswet: een analyse

13 februari 2024

De Omgevingswet is per 1 januari 2024 ingevoerd. Deze wet beoogt een snellere doorlooptijd van vergunningen, betere participatie van omwonenden en lagere kosten voor bouwleges. Maar wat zijn nu de exacte kosten voor een nieuwbouwwoning na de invoering van de Omgevingswet? En wat zijn de verwachtingen voor de toekomst?

Kosten voor nieuwbouwwoningDe Jonge waarschuwt voor aanzienlijke terugval in woningbouw in 2024

De kosten voor een nieuwbouwwoning met een bouwsom van €170.000 zijn gedaald. De legeskosten zijn gedaald met ruim 40% naar gemiddeld €3.183,77. Dit is een significante daling ten opzichte van de kosten onder de oude Wabo-regeling.

Echter, de kosten voor de bouwtechnische toetsing zijn niet verdwenen. Deze kosten komen nu voor rekening van de opdrachtgever en kunnen oplopen tot €8.000. Dit betekent dat de totale kosten voor een nieuwbouwwoning met een bouwsom van €170.000 met 10% kunnen stijgen naar €5.833,70.

Verwachtingen

De daling van de legeskosten kan deels gecompenseerd worden door de kosten voor de kwaliteitsborger. De verwachting is dat de bouwkwaliteit zal toenemen door de onafhankelijke kwaliteitsborging. Dit kan leiden tot lagere faalkosten op de lange termijn.

Of de totale kosten voor bouwprojecten zullen dalen is nog onduidelijk. Dit hangt af van verschillende factoren, zoals de efficiëntie van het nieuwe stelsel en de hoogte van de kosten voor de kwaliteitsborging.

Verschillen tussen gemeenten

De legeskosten kunnen per gemeente sterk verschillen. In Urk bedragen de kosten €1.360, terwijl ze in Maasdriel oplopen tot €5.647,50. Dit is een groot verschil en het is belangrijk om hier rekening mee te houden bij het plannen van een bouwproject.

Conclusie

De invoering van de Omgevingswet heeft geleid tot een daling van de legeskosten voor nieuwbouwwoningen. De totale kosten voor een bouwproject kunnen echter stijgen door de kosten voor de kwaliteitsborger. Of de bouwkwaliteit zal toenemen en de faalkosten zullen dalen, moet de tijd nog uitwijzen.

De Omgevingswet is een complexe wet met veel verschillende aspecten. Het is belangrijk om goed te informeren over de kosten en de procedures voordat een bouwproject gestart wordt.

Bron: cobouw.nl