Klopt de hoeveelheid lichtinval in je woning wel?

25 april 2022

Bij de bouw van woningen gelden vaste NEN normen voor de hoeveelheid daglicht die in een vertrek moet binnenvallen. Maar bouwbedrijven passen bij de hoeveelheid daglichtinval de krijtstreepmethode toe om met deze normen te sjoemelen. Officieel is dit niet verboden, maar aan kopers moet dit wel worden gemeld en dat gebeurt lang niet altijd. Om een woning te laten voldoen aan de regels die zijn opgenomen in het Bouwbesluit kan de bouwer het aantal vierkante meters ‘gebruiksoppervlak’ van een ruimte verkleinen. Daardoor kan er een kleiner raam in de pui worden gezet omdat er immers minder lichtinval nodig is.

Kopers krijgen niet wat ze verwachten

Wanneer je als koper kijkt naar de bouwtekening van je (toekomstige) huis dan heb je bepaalde verwachtingen over de daglichtinval. Maar als bij de bouw de krijtstreepmethode is toegepast dan kan het zomaar gebeuren dat de woonkamer of een slaapkamer veel donkerder is dan je had verwacht. Er is wel een nieuwe norm beschikbaar, de NEN-EN 17037. Deze is op zijn beurt weer uitgewerkt in een richtlijn voor Nederland, de NPR 4057. Deze wordt echter in het op dit moment geldende Bouwbesluit nog niet gehanteerd. Pas als de nieuwe Omgevingswet vanaf 1 januari 2023 van kracht wordt krijgen bouwers hiermee te maken.

Klopt de hoeveelheid lichtinval in je woning wel

Bekijk de bouwtekening kritisch

Het is zaak om als koper de bouwtekening van een pand goed te bekijken. De verblijfsruimten waar de krijtstreepmethode is toegepast kunne delen hebben die met een stippellijn zijn aangegeven of die zijn gearceerd. Dit wijst op het verkleinen van ruimten om op die manier te voldoen aan de normen voor daglichtinval. Veel kopers hebben geen verstand van bouwtekeningen, of ze krijgen ze in het geheel niet te zien, omdat ze volgens de bouwer of de verkoper niet interessant zijn. Er wordt meestal gewerkt met fraaie 3D presentaties. Maar daar is de eventuele toepassing van de krijtstreepmethode meestal niet te zien.

Duidelijkheid voor kopers

Het uitgangspunt moet natuurlijk zijn dat bij de bouw van een huis wordt voldaan aan de normen voor daglichtinval die in het Bouwbesluit staan. Als dat om technische redenen niet kan, dan moet de bouwer hierover duidelijkheid geven in de bouwtekeningen en in het Technische Omschrijving van het pand. Als een koper een huis heeft gekocht onder Woonborg dan kan toepassing van de krijtstreepmethode zonder dit kenbaar te maken aan de koper als een opleverpunt waarvoor de bouwer tekortschieten kan worden aangerekend. Dit kan verstrekkende gevolgen hebben voor de bouwer of de uitvoerend projectontwikkelaar. Het is dus voor alle partijen van belang om goed te communiceren als de krijtstreepmethode is toegepast bij de bouw van een huis.

Bron: Cobouw