Kabinet wil halt toeroepen aan particuliere verhuur van woningen

23 februari 2021

Het kabinet wil een wetsvoorstel indienen waardoor gemeenten meer bevoegdheden krijgen om de particuliere woningverhuur aan banden te leggen. Het komt steeds vaker voor dat een woning wordt gekocht door een particuliere belegger die het huis vervolgens voor veel geld verhuurt. Hierdoor moet het voor gemeenten mogelijk worden om verhuur alleen toe te staan aan verhuurders die daarvoor een vergunning hebben. Is die er niet dan geldt de verplichting dat de koper zelf in het huis gaat wonen.

Kabinet wil halt toeroepen aan particuliere verhuur van woningen

Sterke stijging aankoop woningen door particuliere verhuurders

Het aantal woningen dat wordt gekocht door particuliere beleggers stijgt flink. Sinds 2015 is er een stijging van 4,5 naar 6% van het totale woningbezit. In grote steden werd in 2020 maar liefst 40% van de woningen die te koop werden gezet gekocht voor particuliere woningverhuur. Het ging daarbij zowel om bestaande huizen als nieuwbouw. Met de wet wil het kabinet vooral koopstarters en gezinnen meer mogelijkheden bieden om een woning te kopen. De wet maakt een uitzondering voor woningen die worden gekocht voor familie in de eerste of tweede graad. Hiervoor kan de gemeente dan een vergunning afgeven.

Positie koopstarters wordt steeds minder rooskleurig

Door het gebrek aan geschikte woningen wordt het aandeel van koopstarters op de woningmarkt steeds kleiner. Mensen kopen op steeds latere leeftijd een woning en het aantal mensen dat voor het eerst een woning koopt daalt nog steeds. Het algemene tekort aan woningen doet hier uiteraard ook geen goed aan. Of de nu voorgestelde maatregel van het kabinet om de particuliere woningverhuur te beperken daar verandering in kan brengen moet duidelijk worden als de Tweede Kamer instemt met het wetsvoorstel.

Bron: NRC Next