De juridische obstakels bij het halen van de woningbouwambitie in Nederland

5 maart 2023

Nederland moet er 900.000 woningen bij krijgen tot 2030. Dat is waar minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting al sinds zijn aantreden op hamert. In zijn programma Woningbouw wordt uiteengezet hoe deze ambitie vormgegeven moet worden. De regering wil meer regie zodat er betaalbare en duurzame woningen worden gebouwd.  Maar er zitten ook de nodige juridische aspecten aan de woningbouwplannen.

Invoering omgevingswet

De Omgevingswet ligt al jaren op de plank. De invoering werd diverse malen uitgesteld. Nu lijkt het er per 1 januari 2024 toch echt van te gaan komen. De problemen met de ICT, waar de invoering steeds weer op strandde, lijken eindelijk te zijn opgelost. Dit betekent dat gemeenten in 2023 de laatste voorbereidingen kunnen treffen om vanaf het jaar daarop daadwerkelijk met de nieuwe wet aan de slag te gaan.

De juridische obstakels bij het halen van de woningbouwambitie in Nederland

Projecten in 2023

Los van de Omgevingswet moeten gemeenten ook in 2023 woningbouwplannen behandelen en liefst goedkeuren. Als die te lang stil blijven liggen dan treedt er alleen maar meer vertraging op. Het stikstofbeleid en andere aspecten spelen daarbij een rol. Door de strengere regels omtrent stikstof moet voor ieder project de belasting tijdens de bouw worden berekend.

Juridische constructie

Bij de bouw van woningen zijn altijd meerdere partijen betrokken. Die gaan vaak een samenwerkingsovereenkomst aan. Een NV, BV of VOF wordt gebruikt als overkoepelende constructie om de samenwerking goed te laten verlopen. Niet alleen worden er woningen gebouwd, ook de infrastructuur en de verdere aankleding van een nieuwe wijk komen daarbij kijken. Bij het oprichten van een organisatie komen zowel publiekrechtelijke als privaatrechtelijke aspecten aan bod. Alleen door deze constructie goed te regelen en te verankeren kunnen problemen worden voorkomen.

Bron: Cobouw