Is de ventilatie op scholen voldoende om verspreiding van corona tegen te houden?

1 september 2020

De scholen zijn inmiddels weer begonnen in Nederland. Ook het voortgezet onderwijs start weer op na de sluiting in maart en de slechts gedeeltelijke heropening in de weken voor de zomervakantie. Er is veel discussie over ventilatie op scholen. Veel schoolgebouwen zijn verouderd en maken, als er al sprake is van ventilatie, gebruik van systemen die geen verse buitenlucht aanzuigen maar slechts de lucht binnen rondpompen. En juist dit soort systemen zijn volgens deskundigen riskant als het gaat om de verspreiding van corona.

Geen risico als ramen en deuren open kunnen

Deskundigen geven aan dat er geen verhoogd risico is als een school beschikt over ramen die open kunnen en als daarnaast ook de deuren van de lokalen opengezet worden zodat de ventilatie op de scholen goed is geregeld. Voldoende frisse buitenlucht zorgt ervoor dat het coronavirus zich een stuk lastiger kan verspreiden. Mobiele ventilatoren worden sterk afgeraden, omdat die juist voor extra verspreiding kunnen zorgen. Als een school meent niet aan de richtlijnen van het RIVM te kunnen voldoen, wordt geadviseerd om contact op te nemen met de regionale GGD.

Is de ventilatie op scholen voldoende om verspreiding van corona tegen te houden

Advies: Stimuleer het doorluchten van lokalen en andere ruimtes

Deskundigen adviseren scholen om geen ondoordachte dure investeringen te doen voor ventilatiesystemen. Deze zijn doorgaans niet nodig als er op natuurlijke wijze gelucht kan worden. Probeer verplaatsingen van leerlingen zoveel mogelijk te voorkomen, laat de leerlingen niet wisselen van lokaal als dat niet nodig is en laat ze op dezelfde plek blijven zitten gedurende de lessen. Er komt een landelijk coördinatieteam, zo kondigde minister Slob van Onderwijs aan, onder leiding van Doekle Terpstra. Dit team moet uiterlijk 1 oktober met een advies komen over de ventilatie op scholen.

Bron: NRC Next