Is groene hoogbouw in de steden het antwoord op de klimaatproblemen?

18 november 2019

De Italiaanse architect Stefano Boeri is beroemd geworden me zijn verticale bossen in de stad. Op zijn initiatief verrees in Milaan het Bosco Verticale, een beboste toren die ervoor moest zorgen dat er meer groen in de steden komt waardoor de klimaatproblemen deels te lijf gegaan kunnen worden. Ook in Nederland vindt zijn plan navolging. Zowel in Eindhoven als in Utrecht worden ‘verticale bossen’ aangelegd bij gebrek aan ruimte voor een horizontaal bos. Stefano Boeri geeft een toelichting op zijn innovatieve idee.

Bosco Verticale was het begin van meer groen in de steden

In 2014 verrees het eerste stadsbos, ontworpen door Stefano Boeri. Milaan had de primeur met het eerste verticale bos, simpelweg Bosco Verticale genoemd. Een flatgebouw bekleed met groen en met balkons die waren voorzien van bomen, struiken en planten. Dit idee werd zo goed ontvangen dat Boeri inmiddels de hele wereld over reist om ook in andere steden verticale bossen te realiseren. Eindhoven had in Nederland de primeur. Utrecht volgt nu met twee geschakelde torens van respectievelijk 70 en 90 meter hoog. De noodzaak voor klimaatverandering is inmiddels wel ingedaald, aldus Stefano Boeri tijdens zijn lezing op De Dag van de Stad in november 2019 in Nederland. De stad kan een belangrijke bijdrage leveren aan klimaatverandering, in plaats van alleen maar de schuld ervan te krijgen, betoogt hij.

Is groene hoogbouw in de steden het antwoord op de klimaatproblemen

Klimaatbeheersing in de stad moet een gezamenlijk doel worden

Boeri pleit ervoor dat de bewoners van de steden zich betrokken gaan voelen bij het tegengaan van klimaatverandering. Het plaatsen van torens met bebossing is een stap in de goede richting, maar het is natuurlijk niet de oplossing voor alle problemen. Een verticaal bos kan een gewoon bos niet vervangen, stelt Boeri. Bomen en struiken kunnen wel CO2 opnemen en dus een bijdrage leveren aan een beter klimaat.

Groene torens worden fors goedkoper gebouwd

De kosten voor het bouwen van Bosco Verticale waren erg hoog. Dat komt volgens Stefano Boeri omdat toen ‘het wiel nog moest worden uitgevonden’. Vanwege de hoge kosten zijn de appartementen alleen betaalbaar voor filmsterren en topvoetballers. De Trudo Toren die in Eindhoven verrijst gaat straks sociale huurwoningen herbergen. De kosten zijn dan ook flink lager, ongeveer de helft per vierkante meter van de kosten die Bosco Verticale heeft gekost.

Deze lagere kosten bieden kansen voor het bouwen van meer van dit soort torens, ook in andere steden in Nederland. De kosten zijn onder andere ook veel lager omdat er gebruik gemaakt kan worden van prefab onderdelen voor de bouw. De verwachting is dan ook dat er in de toekomst nog veel meer van dit soort verticale bossen zullen verrijzen. Zowel in Nederland als op veel andere locaties in de wereld.

Bron: Het Financieele Dagblad