Is er nog toekomst voor de Scheveningse Pier?

29 augustus 2022

De Scheveningse Pier wordt met sluiting bedreigd. Uit onderzoek blijkt dat het beton ernstig is aangetast onder invloed van zout zeewater en weersomstandigheden. Begin 2022 werd een bouwkundig onderzoek gedaan en daaruit blijkt dat het beton afbrokkelt. Als er niet wordt ingegrepen moet de Pier uiteindelijk worden gesloten omdat het dan te gevaarlijk wordt voor bezoekers.

Renovatie is kostbaar

De gemeente Den Haag, waar Scheveningen en dus ook de Scheveningse Pier onder vallen heeft een berekening laten maken van de kosten om het bouwwerk op te knappen. Hieruit blijkt dat de kosten minstens 40 miljoen euro gaan bedragen. Onder het afbrokkelende beton is de roestende constructie zichtbaar waaruit het verval duidelijk blijkt. Nu al wordt de Pier met extra stalen palen gestut. Als er niets gebeurt is de kans groot dat de Pier over enkele jaren moet worden gesloten. De kosten voor de exploitatie baarden al eerder zorgen. Het bouwwerk werd al eens door brand getroffen. De bekende hotelfamilie Van der Valk ging het avontuur aan om de Pier te exploiteren maar dit draaide uit op een faillissement. Overleg tussen de gemeente en de private eigenaren verloopt lang niet altijd soepel. Sinds 2014 is onder andere KondorWessels eigenaar van de Pier.

Is er nog toekomst voor de Scheveningse Pier

Plannen voor woningbouw

De afgelopen jaren werden er grootse plannen gemaakt voor de Scheveningse Pier. In plaats van sluiting wegen verval moet de locatie worden uitgebreid. Misschien zelfs wel tot 300 meter de zee in, met meerdere ‘eilanden’ waar naast de huidige horeca ook woningen worden gebouwd. Op die manier worden er vaste inkomsten gecreëerd en wordt er bovendien een bijdrage geleverd aan de woningnood in Nederland. De plannen voor woningen stuitten echter op weerstand. Een motie die werd ingediend door de GroenLinks fractie werd aangenomen.

Er vindt nu overleg plaats met de eigenaren, omwonenden en bezoekers over de toekomst. Wat daar uit gaat komen is nog lang niet duidelijk. Ondertussen verkeren ondernemers in onzekerheid over eventuele sluiting van de Scheveningse Pier, waarmee ze hun inkomen zullen verliezen. Wat de uitkomst ook is, voor de ondernemers betekent het dat ze voorgoed of in ieder geval gedurende een langdurige renovatie hun brood op een andere locatie moeten verdienen.

Bron: Het Financieele Dagblad

Meer weten over propertymanagement? Bekijk de opleiding Propertymanagement