Innovatie-webinar technisch beheer: van knelpunten naar kansen

1 juni 2021

VanBlend heeft op 20 mei, in samenwerking met VastgoedBS, een Innovatie Webinar georganiseerd met als doel inzicht te geven in de werkwereld van de technische beheerder en waar de knelpunten liggen. Tweehonderd (oud)-cursisten van de opleiding Vastgoedbeheer werden gevraagd mee te doen aan de enquête en tijdens het webinar werden de uitkomsten gedeeld. Van Blend, een adviesbureau op het gebied van verandermanagement en innovatie, wist de resultaten op een interactieve manier te presenteren.

Guido Jilderda, docent VastgoedBS en oprichter van VanBlend: “Ons doel was om te achterhalen of de observaties binnen de verschillende beheerfuncties klopten en wat nu de werkelijke problemen achter deze observaties waren. Mijn collega Rob Gasseling en ik waren hier al een tijdje mee bezig en vanuit onze kijk op innovatie zagen we dit als een mooie case”.Met hun onderzoek wisten Guido en Rob binnen elke beheerfunctie 6 functionele taken te categoriseren. “Die 6 taken zijn ook in het webinar gevalideerd als kloppend. Onder die 6 taken hadden we 41 uitkomsten die men in die taken wilde terugzien. Deze hebben we zodanig geformuleerd dat ze getoetst konden worden op tevredenheid en belangrijkheid”, aldus Guido.
Een belangrijke observatie die de heren van VanBlend bevestigd zagen, was dat de beheerder veel gedoe en stress ervaart in het uitvoeren van zijn of haar taken. Rob: “En dat is bijvoorbeeld één van de zaken die we hebben kunnen terugkoppelen in onze presentatie. Waar ik overigens heel blij van werd, is dat de lastige innovatiemethodologieën die we presenteerden goed zijn ontvangen en werden begrepen. De deelnemers waren enthousiast en stonden open voor technologie omdat ze ook wel zien dat het hun leven als beheerder een stuk gemakkelijker zou maken”.

Guido: “Wat ons opviel, was dat er zoveel verschillende werkelijkheden oftewel waarheden zijn over de objecten door de verschillende vormen van objectinformatie waaronder bijvoorbeeld MJOP’s, tekeningen etc. Uit ons onderzoek komt heel duidelijk naar voren dat dit veel zoekwerk, extra administratie en gedoe oplevert”. Als ik de heren vraag naar een vervolg op dit onderzoek en de online sessie, antwoordt Rob enthousiast: “Een aantal deelnemers aan het webinar heeft aangegeven een stapje verder te willen gaan met ons en zij gaan actief meedoen aan onze Innovatie Sprint. Met hen gaat we verder uitdiepen hoe digitalisering een bijdrage kan gaan leveren aan een verdere optimalisering van hun dagelijks werk en daar kijken wij alvast heel erg naar uit”.

Wil je meer weten over dit onderzoek en/of meedoen aan de Innovatie Sprint, neem dan contact op met VanBlend via guido.jilderda@vanblend.com of rob.gasseling@vanblend.com.