Impasse over Wkb bedreigt invoering van de omgevingswet

22 augustus 2023

Onzekerheid over Wkb remt invoering omgevingswet

De invoering van de langverwachte Omgevingswet wordt opnieuw bedreigd door problemen rond de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Een onderzoek van Cobouw onthult dat er groeiende ontevredenheid heerst onder senatoren in de Eerste Kamer betreffende de Wkb.

Eerdere goedkeuring nu betwist

Slechts één dag voor de Provinciale Statenverkiezingen in maart 2023 keurde een nipte meerderheid van de Eerste Kamer de invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2024 goed. Vijf maanden later staat deze politieke mijlpaal van Hugo de Jonge alweer ter discussie. Dit wordt veroorzaakt door onopgeloste kwesties van een andere omstreden bouwwet, de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb), die parallel aan de Omgevingswet moet worden ingevoerd.

Strakke regulering van middenhuren leidt tot stagnatie van woningbouw

Toenemende zorgen en angst voor vertraging

Sommige senatoren maken zich zorgen over vertragingen in bouwprojecten na 1 januari door een gebrek aan kwaliteitsborgers. Er bestaat ook bezorgdheid over de impact van de wet op renovatiekosten en hoe gemeenten moeten omgaan met kleine bouwfouten. Minister Hugo de Jonge probeert deze problemen aan te pakken, maar dit heeft de ontevredenheid in de Eerste Kamer niet verminderd.

Onzekerheid over invoerdatum

Het verzet tegen de Wkb kan leiden tot uitstel van de Omgevingswet. De minister heeft betoogd dat het loskoppelen van de Wkb en de Omgevingswet financiële gevolgen met zich mee zal brengen en praktisch onhaalbaar is. Echter, veel senatoren zijn het hier niet mee eens en vinden dat er wel degelijk ruimte is voor scheiding van deze twee wetten.

Politieke onzekerheid en uitvoeringsproblemen

Deze situatie brengt politieke onzekerheid met zich mee en roept vragen op over de bereidheid van de minister om aanpassingen te maken. Er is ook twijfel of de markt en overheden klaar zijn voor de ingrijpende veranderingen die de wetten met zich meebrengen. Uitstel van zowel de Wkb als de Omgevingswet lijkt niet waarschijnlijk, maar niets is zeker in de aanloop naar verkiezingen.

Balans vinden en mogelijke oplossingen

De discussie richt zich op het vinden van een balans tussen deze wetten en het voorkomen van schade aan de bouwsector en de woningbouwproductie. Hoewel een Herzieningswet mogelijk een oplossing kan bieden, blijft de druk hoog en de uitkomst onzeker. De positie van demissionair minister De Jonge en zijn reacties zullen van cruciaal belang zijn in de komende maanden.

Onzekere toekomst

Deze ontwikkelingen werpen een schaduw van onzekerheid over de invoering van de Omgevingswet. De Wkb-problematiek heeft geleid tot twijfels en discussies over uitstel. De politieke besluitvorming en het vermogen van betrokken partijen om met deze uitdagingen om te gaan, zullen bepalen of de Omgevingswet op schema blijft voor invoering op 1 januari 2024.

Bron: cobouw.nl