De impact van een bedrijf op de wereld uitgedrukt in cijfers

23 augustus 2019

Voor aandeelhouders zijn de cijfers die een bedrijf jaarlijks moet opleveren van groot belang. De getallen die de winst, omzet, schulden, kosten en vermogen uitdrukken, geven inzicht en toekomstverwachting. Deze getallen laten de aandeelhouders zien of ze al dan niet profiteren van de behaalde resultaten. Deze cijfers laten echter niet zien welke impact het bedrijf op de rest van de wereld heeft, omdat een universeel model om dit te berekenen er nog niet is. De uitkomsten van de maatschappelijke impact zullen voorlopig nog niet standaard in een jaarrekening worden opgenomen.

Rekenmethode

Om te weten of een bedrijf door zijn werkwijze een positieve of negatieve invloed op de wereld heeft, is een methode nodig om deze impact te kunnen meten. Daarom is de Amerikaanse Harvard Business School bezig met de ontwikkeling van een rekenmodel. Dat model moet de impact uitdrukken in een geldbedrag. Het begrip impact geeft weer of het bedrijf een verandering met een positief of negatief resultaat teweegbrengt. Voor de wereldbevolking of de planeet. De methode wordt het Impact Weighted Accounts Initiative (IWAI) genoemd. Het wordt daarnaast als objectief gezien vanwege de academische achtergrond. Er zijn geen partijen betrokken die financiële winst willen behalen.

De impact van een bedrijf op de wereld uitgedrukt in cijfers

Resultaten vergelijken

Het IWAI is niet de eerste methode die de impact van bedrijven op de wereld probeert te meten. Al enige tijd zijn verschillende organisaties in diverse landen, waaronder Nederland, actief bezig met dezelfde uitdaging. Het IWAI ziet hen niet als concurrent, maar wil de verschillende resultaten vergelijken en bekritiseren. Op die manier ontstaat meer inzicht in deze complexe berekeningen. Het IWAI heeft, anders dan andere organisaties, nauwe banden met de zakelijke wereld om een algemene en bruikbare rekenmethode te ontwikkelen. De directie en raad van advies worden gevormd door mensen uit de top van de economische en financiële business.

Inzicht

Zowel beleggers als publiek krijgen meer inzicht als in een geldbedrag wordt uitgedrukt welke winst en verlies een bedrijf toebrengt aan de wereld. Bedrijven melden vaak al in hun jaarverslag wat de reductie van hun afvalproductie of CO2-uitstoot is. Die cijfers zijn alleen lastig te interpreteren. Ook het vermelden van het aantal werknemers dat het afgelopen jaar is opgeleid is een mooi gegeven, maar de gevolgen daarvan voor bijvoorbeeld het salaris of de leefomstandigheden worden hierbij niet weergegeven. Door de resultaten van bijvoorbeeld uitstoot en afval in een geldbedrag uit te drukken, worden ze beter vergelijkbaar. Ook verbeterde leefomstandigheden door meer inkomsten zouden in een geldbedrag kunnen worden weergegeven.

Langdurig proces

In Nederland is het Nederlandse Impact Institute sinds 2012 bezig met de ontwikkeling van een methode om een maatschappelijke jaarrekening op te stellen. De organisatie wil bereiken dat bedrijven evenveel aandacht geven aan het rapporteren van hun financiële uitkomsten als hun impact op de maatschappij. Harvard Business School pleit voor een geleidelijke verandering. Zodra beleggers het belang van cijfers die de impact tonen meer gaan benadrukken, zullen bedrijven zich hierop gaan toeleggen. Er zal in de eerste plaats een goede standaardmethode moeten komen die correspondeert met de regels voor financiële verslaglegging. De komende jaren zijn Harvard Business School en organisaties als het Impact Institute dus nog wel even zoet met de ontwikkeling daarvan.

Bron: Het Financieele Dagblad