Niet iedereen is positief over de bouw van woontorens bij de Parkhaven

29 september 2021

De gemeenteraad van Rotterdam heeft ingestemd met de bouw van 5 woontorens bij de Parkhaven. Niet iedereen is daar enthousiast over. De Stichting Groen Parkhaven wil de strijd nog niet opgeven en grijpt nu juridische middelen aan om de bouw tegen te houden. Om te beginnen is er bij de gemeente bezwaar gemaakt tegen het verplanten van een aantal bomen om de bouw mogelijk te maken. Hiervoor werd in september een zogenaamde omgevingsvergunning afgegeven.

630 woningen aan de Parkhaven

Het plan is om 630 nieuwe woningen te realiseren aan de Rotterdamse Parkhaven nabij de Euromast. Hiervoor moet eerst een stuk grond worden gesaneerd. Om daarmee te kunnen beginnen moeten 3 bomen worden verplaatst. Na de sanering kunnen ze weer terug. Maar de tegenstanders zien in deze plannen een onomkeerbaar proces en daarom tekenen ze ook hiertegen bezwaar aan. Het is de bedoeling dat de bouw van de woontorens eind 2023 van start gaat. Dat de Stichting Groen Parkhaven geen bezwaar maakte tegen de omgevingsvergunning voor de daadwerkelijke bouw mag op zijn minst vreemd worden genoemd. Daarnaar gevraagd geeft de stichting aan dat ‘dit aan de aandacht is ontsnapt’. Door nu bezwaar te maken tegen de sanering hopen de initiatiefnemers de bouw alsnog te kunnen tegenhouden. De Stichting wijst er op dat het bestemmingsplan nog niet is gewijzigd. Het treffen van voorbereidingen voor woningbouw vindt men daarom onrechtmatig.

Niet iedereen is positief over de bouw van woontorens bij de Parkhaven

Behoud van de groene omgeving

De Stichting Groen Parkhaven is niet tegen woningbouw. Dat er extra woningen moeten komen om de problemen met woningnood op te lossen worden onderschreven. Het gaat specifiek over woningbouw op de beoogde locatie. De Stichting wil het groen rond de Maastunnel, het Park en de Euromast behouden. De stichting vraagt zich hardop af of de gevolgde procedures wel kloppen. Rotterdam heeft een voorstel aangenomen voor zogenaamde unsolicited proposals, maar het voorstel voor de bebouwing van Parkhaven lag toen al op tafel. De tegenstanders willen dus dat dit voorstel volgens de oude procedure wordt beoordeeld en dus openbaar aanbesteed.

Hoop op de verkiezingen

In maart 2022 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. De stichting hoopt op een politieke verschuiving. Een nieuw college en nieuwe raad kunnen dan wellicht de plannen voor de woontorens bij de Parkhaven nog terugdraaien.

Bron: NRC Next