Huurprijzen in de vrije sector stijgen anderhalf keer zo hard als in 2021

12 september 2022

De huurprijzen in de vrije sector zijn in 2022 met gemiddeld 3,8% gestegen ten opzichte van een jaar eerder. In 2021 bedroeg die stijging nog slechts 2,2%. Dit maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bekend. Het percentage over 2022 is hoger dan de maximaal toegestane huurverhoging bij ‘bestaande’ huurders. Die is voor 2022 vastgesteld op 3,3%. Maar als een woning een nieuwe huurder krijgt dan zijn er in de vrije sector geen beperkingen.

Forse huurstijgingen voor nieuwe huurders

De huurprijzen in de vrije sector waarbij sprake was van een nieuwe huurder gingen veel meer omhoog. De gemiddelde stijging bedroeg maar liefst 9,8%. Het ging daarbij niet alleen om nieuwe bewoners, maar ook om huurders van wie het contract afliep want ook die worden gezien als nieuwe huurders. Als bij het berekenen van het percentage huurstijging in de vrije sector de gevallen van een nieuwe huurder niet worden meegenomen dan komt de stijging uit op gemiddeld 2,4%. Hier kan dus de conclusie uit worden getrokken dat verhuurders vooral garen spinnen bij het aangaan van een nieuw huurcontract. In 2021 stegen de huren voor nieuwe huurders in de vrije sector met gemiddeld 7,2%.

Huurprijzen in de vrije sector stijgen anderhalf keer zo hard als in 2021

Woonbond protesteert tegen tijdelijke huurcontracten

Verhuurders van woningen mogen sinds 2016 een tijdelijk huurcontract aanbieden voor maximaal 2 jaar. Gaat het om kamerhuur, voor bijvoorbeeld studenten, dan geldt een maximumtermijn van 5 jaar. Sinds de invoering van deze regel wordt zo’n 50% van de woningen in de vrije sector verhuurd op basis van een tijdelijk contract. Dit werkt forse stijging van de huurprijzen in de vrije sector in de hand, zo constateert de Woonbond. Dit zorgt er in toenemende mate voor dat mensen hun huur niet meer kunnen betalen en dus op straat komen te staan, mede vanwege de sterk gestegen energielasten. Ook de prijzen voor sociale huurwoningen stegen uiteraard, met gemiddeld 2,6%. Daarmee komt de gemiddelde stijging van de prijs voor een huurwoning in Nederland in 2022 op 3%.

Bron: Het Financieele Dagblad