Huurders hebben recht op huurkorting bij gederfde omzet door overheidsmaatregelen

3 januari 2022

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat huurders van winkels en horeca recht hebben op verlaging van de huur wanneer ze inkomsten mislopen als gevolg van overheidsmaatregelen. De uitspraak was gevraagd door een rechter in Limburg naar aanleiding van een zaak die een verhuurder had aangespannen tegen bierbrouwer Heineken na een conflict over de huurbetaling. Tijdens de lockdowns als gevolg van corona liepen veel ondernemers forse omzetschade op. Dit wilden ze deels compenseren door minder huur voor hun pand te betalen aan de eigenaar.

De uitspraak van de Hoge Raad

De Hoge Raad is van mening dat een ondernemer recht heeft op verlaging van de huur bij gedwongen sluiting. Maar ook als een winkel wel open mocht blijven maar toch omzetverlies leed is compensatie mogelijk. Een overheidsmaatregel was bijvoorbeeld ook dat burgers het advies kregen om vooral niet de stad in te gaan. De verlaging is afhankelijk van het percentage misgelopen omzet. Hiervoor is een rekenmodel ontwikkeld. Daarin wordt uitgegaan van een 50/50 verdeling. Wanneer een uitbater of winkelier 70% omzetverlies heeft dan leidt dat tot een huurkorting van 35%. Overigens moet daarbij nog wel overheidssteun worden opgeteld. Had de ondernemer recht op een Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) dan moet die worden opgeteld bij de bestedingsruimte van de huurder.

Huurders hebben recht op huurkorting bij gederfde omzet door overheidsmaatregelen

Duidelijkheid wordt toegejuicht

Zowel Koninklijke Horeca Nederland als INretail, de branchevereniging van winkeliers, zijn blij met de duidelijkheid, zeker nadat er sinds begin december 2021 weer een lockdown werd afgekondigd tot zeker half januari 2022. Volgens IVBN, de vereniging van institutionele vastgoedbeleggers verandert er voor verhuurders niet veel omdat in veel zaken al op deze manier tot overeenstemming werd gekomen over matiging van de huur tijdens een lockdown. Maar voor verhuurders die voet bij stuk hielden en geen regeling wilden treffen heeft het arrest van de Hoge Raad uiteraard wel gevolgen. Zij zullen zich moeten schikken in een huurkorting.

Afwijkingen mogelijk

Helemaal voorbij zijn de rechtszaken nog niet. Het arrest van de Hoge Raad laat ruimte voor afwijking van de standaard regel. Zo kan er een andere regeling worden getroffen als de financiële positie van huurder of verhuurder daar aanleiding voor geeft. In dat soort gevallen is een individuele beoordeling van e rechter nog steeds nodig om tot een uitspraak over verlaging van de huur te komen.

Bron: NRC