Huurbeperking in de vrije sector verlengd tot 2027

16 april 2024

De Tweede Kamer heeft dinsdag gestemd voor een verlenging van de beperking op huurprijsstijgingen in de vrije sector. De maatregel, die per 1 mei afliep, wordt nu verlengd tot 1 mei 2027.

De huidige wet, die huurverhogingen in de vrije sector beperkt tot de loonstijging of de inflatie plus 1 procentpunt, werd in 2021 ingesteld op initiatief van oud-PvdA-Kamerlid Henk Nijboer. Demissionair minister Hugo de Jonge (Binnenlandse Zaken en Volkshuisvesting) wilde de wet verlengen vanwege de krappe situatie op de woningmarkt. De Kamer heeft zijn voorstel echter aangescherpt.

Belangrijkste wijzigingen

  • De verlenging geldt nu voor vijf jaar, in plaats van drie jaar zoals De Jonge voorstelde.
  • Het ‘laagste van de twee’-principe blijft gelden. Dit betekent dat de huurverhoging maximaal de cao-loonstijging plus 1 procentpunt of de inflatie plus 1 procentpunt bedraagt, afhankelijk van wat het laagste is.
  • De Jonge wilde de regeling vereenvoudigen door alleen de loonstijging te hanteren, maar de Kamer heeft dit voorstel verworpen.

Kritiek

Demissionair minister De Jonge waarschuwde dat de huren door de ‘laagste van de twee’-variant structureel kunnen achterblijven, waardoor verhuurders afhaken. GroenLinks-PvdA-Kamerlid Habtamu de Hoop, die een amendement mede namens CU en NSC indiende, betoogt dat deze variant juist het minst risico voor de huurder oplevert.

Naar verwachting zal de Eerste Kamer nog vóór het meireces over het wetsvoorstel stemmen.

Bron: fd.nl