Huizenkoper kan prijsstijgingen woningmarkt niet meer bijbenen

23 juli 2019

De bouw van nieuwe woningen stagneert om diverse redenen, waardoor er een nijpend tekort ontstaat. Maar er is nog een probleem: De huizen die wel gebouwd worden zijn zo duur dat ze voor een groeiende groep huizenkopers niet meer te betalen zijn. Volgens de NVM, de Nederlandse Vereniging van Makelaars, is de prijsstijging van nieuwbouwwoningen een groeiend probleem.

Dalende trend verkoop nieuwbouwwoningen

Al 6 kwartalen op rij daalde het aantal verkochte nieuwbouwwoningen in Nederland. Het afgelopen kwartaal was de verkoop 13% lager. De verkoop van bestaande huizen steeg wel, in Amsterdam zelfs met 22%. Hieruit kan worden geconcludeerd dat huizenkopers zich richten op een bestaande woning, omdat een nieuw huis simpelweg financieel niet haalbaar is. De gemiddelde prijs van een nieuwbouwhuis ligt op dit moment op € 387.000 euro, een bedrag dat voor veel huishoudens, zelfs voor tweeverdieners, niet meer op te brengen is.

Klimaateisen laten de prijzen stijgen

Nieuwbouwwoningen worden in 80% van de gevallen ‘gasloos’ gebouwd. Een woning met een warmtepomp is echter wel minstens 30.000 euro duurder dan een vergelijkbaar huis met een CV ketel op gas. Was het verschil tussen de prijs van een nieuw huis en een bestaande woning voorheen gemiddeld 20.000 euro, vandaag de dag loopt dat verschil op tot soms wel 80.000 euro. Dat ligt niet alleen aan de warmtepomp maar ook aan gestegen grondprijzen en hoge bouwkosten.

Overschot aan dure woningen dreigt

Volgens berekeningen heeft Nederland de komende jaren zo’n 75.000 nieuwe huizen per jaar nodig om aan de vraag te voldoen. Dit aantal wordt al een aantal jaren niet gehaald. Makelaars spraken al eerder hun zorg uit over de woningmarkt. De duren nieuwe huizen die worden gebouwd dreigen leeg te blijven staan omdat niemand ze nog wil hebben. Zij pleiten er dan ook voor om aan de randen van de stad te bouwen. De grond is daar goedkoper en er is meer ruimte. Zelfs Staatsbosbeheer is voorstander om te bouwen in natuurgebieden die van minder belang zijn om te bouwen. Alleen door een andere aanpak te kiezen kunnen de problemen op de woningmarkt worden aangepakt.

Bron: Het Financieele Dagblad