Huizen in Uithoorn proeftuin voor verwarmen met waterstof

26 juni 2020

Een blok van 14 woningen in een wijk in Uithoorn wordt door Stedin overgezet van verwarming met aardgas op verwarming met waterstof. Met dit project willen de betrokken partijen ervaring opdoen met deze manier van verwarmen als voorbereiding op de energietransitie waar alle woningen op termijn mee te maken gaan krijgen. De huizen zijn tijdens de proef niet meer bewoond, zodat er zonder problemen kan worden getest. Het is de bedoeling dat de ombouw in het najaar van 2020 gereed komt.

Uitgebreid testen is van groot belang

Het is erg belangrijk dat de verwarming met waterstof goed kan worden getest. Tot nu zijn er wel projecten geweest, maar daarbij ging het om nieuwbouwwoningen. Nu wordt bestaande bouw gebruikt. Eerst moeten de gasleidingen uitvoerig worden getest, om te controleren of er nergens lekkage is. Pas dan kan de installatie voor waterstof worden geplaatst.

Huizen in Uithoorn proeftuin voor verwarmen met waterstof

Starten als alle woningen leeg staan

Het huizenblok waar de test plaatsvindt bestaat uit verouderde woningen die te zijner tijd worden gesloopt. De leidingen kunnen dan blijven liggen voor nieuwbouw, en de installatie kan uiteraard ook in de nieuw te bouwen woningen worden geplaatst. Behalve Stedin en de woningcorporatie Eigen Haard zijn hierbij nog een aantal bedrijven betrokken, zoals cv-ketel leverancier Remeha en installatiebedrijf Feenstra. Al deze bedrijven kunnen de opgedane ervaring gebruiken voor energietransitie projecten in de toekomst.

Bron: Stadszaken.nl