Huizen bouwen op locaties met geluidsoverlast: ‘Het kan niet anders’

19 oktober 2022

De woningnood is groot in Nederland. Daarom kiezen gemeenten er steeds vaker voor om huizen te bouwen op locaties met geluidshinder. Al sinds 2018 worden er huizen gebouwd op locaties waar de norm voor geluid hoger is dan de norm. Maar gemeenten kunnen niet anders, stelle zij. De opdracht is om tot 2030 minstens 900.000 woningen te bouwen. Bouwlocaties zijn schaars en dus zoeken gemeenten naar mogelijkheden om de normen op te rekken. Ze zoeken de grenzen op om toch een vergunning te kunnen afgeven aan een ontwikkelaar.

Interimwet Stad- en Milieubenadering

Gemeenten omzeilen de regels voor geluidshinder bij het bouwen van huizen door gebruik te maken van de Interimwet Stad- en Milieubenadering. Deze wet was bedoeld om gemeenten meer mogelijkheden te geven om te bouwen. Met deze wet in de hand wordt het mogelijk om woningbouw toe te staan op locaties waar de geluidshinder boven de geldende normen ligt. Deze wet werd ingevoerd in 2006. Sindsdien werd hij slechts 1 tot 2 keer per jaar toegepast. Maar zowel in 2021 als in 2022 ligt dat aantal al op 6 keer.

Crisis- en Herstelwet

Er is nog een wet waar gemeenten graag gebruik van maken: de Crisis- en Herstelwet. Die werd in 2008 ingevoerd om de woningmarkt te helpen na de kredietcrisis. Deze wet biedt de mogelijkheid om normen voor geluidsoverlast voor tien jaar op te schorten. Deze wet werd gebruikt door de gemeente Delft voor de bouw van 6.500 nieuwe huizen in de wijk Schieoevers Noord.

Huizen bouwen op locaties met geluidsoverlast Het kan niet anders

1 op 10 mensen ervaart geluidsoverlast

De norm voor geluidshinder voor huizen ligt nu bij 53 dB. Als er meer geluidsoverlast is kan dit leiden tot gezondheidsschade, zo waarschuwt de Wereldgezondheidsorganisatie. De norm ligt nu in Nederland al 10 dB hoger. Er mag zelfs worden opgerekt tot 68 dB. Onder meer lawaai van verkeer zal in de toekomst afnemen, onder meer doordat er meer elektrische auto’s gaan rijden. De Omgevingswet voorziet in een norm van 70 dB. Deze wet is recent opnieuw uitgesteld, invoering staat nu gepland voor 1 juli 2023. De koepelorganisatie van GGD’s maakt zich zorgen.

Naast de hogere geluidsnorm krijgen gemeenten meer ruimte om de normen op te rekken. Gezondheid mag een minder belangrijke rol gaan spelen dan bijvoorbeeld werkgelegenheid. Sinds 2012 hebben gemeenten geen toestemming meer nodig van de Inspectie Leefomgeving en Transport. Zij mogen vanaf dat jaar zelf de milieunormen bepalen. Op grond daarvan kan de gemeente Amsterdam gaan bouwen in Haven Stad. Dit gebied ligt ingeklemd tussen de snelweg A10 en een industrieterrein. Er moeten 7.000 woningen komen.

Bron: NRC