Hugo de Jonge Verhoogt Subsidie voor Nieuwbouw met €50 Miljoen

20 september 2023

Op Prinsjesdag heeft demissionair minister voor Volkshuisvesting, Hugo de Jonge, aangekondigd dat hij €50 miljoen extra investeert om vastzittende woningbouwprojecten op gang te brengen. Het subsidiebedrag van €250 miljoen dat eerder dit jaar beschikbaar werd gesteld om de woningbouw te stimuleren, wordt verhoogd naar €300 miljoen.

Startbouwimpuls voor Vastgelopen Nieuwbouwprojecten

De Startbouwimpuls, zoals het programma heet, is bedoeld om nieuwbouwprojecten te ondersteunen die door stijgende rentetarieven en bouwkosten dreigen te stagneren. Het oorspronkelijke subsidiebudget lijkt echter niet toereikend te zijn. Bij de eerste aanmelding gaven bouwers, ontwikkelaars en gemeenten aan dat ze €3,3 miljard tekortkwamen voor geplande woningbouwprojecten. Dit betrof bijna 2200 projecten met 260.000 woningen.

Een huis kopen om te verhuren beleggen met geleend geld geeft risico’s

De Jonge had eerder aangegeven bereid te zijn om meer financiële ruimte te bieden om zoveel mogelijk woningen te bouwen. De aanvraagprocedure voor deze subsidie moet nog beginnen.

Uitdagingen in de Nieuwbouwsector

Momenteel ondervinden veel nieuwbouwprojecten moeilijkheden. Door de gestegen hypotheekrente kunnen kopers minder lenen, en ontwikkelaars hebben moeite om hun woningen te verkopen. Bovendien zijn de bouwkosten toegenomen. De Jonge erkent dat een tijdelijke dip in de woningbouw onvermijdelijk is, maar de Startbouwimpuls moet helpen om deze periode zo kort mogelijk te houden.

Verhoging van de Huurtoeslag als Koopkrachtmaatregel

Als onderdeel van de koopkrachtmaatregelen voor lage inkomens verhoogt het demissionaire kabinet de huurtoeslag. De huurtoeslag zal met meer dan €30 per maand stijgen, wat resulteert in lagere maandelijkse kosten voor ongeveer 1,5 miljoen huishoudens, waaronder 300.000 gezinnen. Voor deze maatregel reserveert het kabinet €750 miljoen.

Bron: FD