Hotel V in Amsterdam krijgt omzetafhankelijke huurkorting na bodemprocedure

22 maart 2021

Hotel V in Amsterdam eiste een huurkorting van de verhuurder van hun pand van 50% maar beide partijen kwamen er niet uit. De uitbaters wilden korting omdat ze als gevolg van de coronacrisis veel minder gasten ontvangen. Zij verwachten dat dit nog tot in 2022 het geval zal zijn. Daarom werd een bodemprocedure gestart bij de Amsterdamse rechtbank. De rechter deed in maart 2021 uitspraak. De berekening van de korting is op een andere manier beargumenteerd dan bij eerdere zaken. Een café in Den Haag kreeg na een bodemprocedure een huurkorting van 50%. Deze nieuwe uitspraak kan gevolgen hebben voor toekomstige procedures van ondernemers tegen hun huurbaas.

Hotel V in Amsterdam krijgt omzetafhankelijke huurkorting na bodemprocedure

Omzetdaling samen delen

De rechter is van oordeel dat huurder en verhuurder de schade van het verlies samen moeten delen. De eis van Hotel V om 50% huurkorting te krijgen werd dan ook niet gehonoreerd. Evenmin ging de rechter in op een eis voor een huurkorting van 40, respectievelijk 30% voor de periode tot eind 2022. Daarom werd een standaard huurverlaging niet toegewezen. De huurkorting moet afhankelijk zijn van het daadwerkelijk geleden omzetverlies. Uit de cijfers blijkt dat Hotel V over 2020 circa 75% omzetverlies leed. Op basis daarvan bedraagt de huurkorting 37,5%. Als het verlies van inkomsten 100% was geweest had een huurverlaging van 50% gerechtvaardigd geweest, aldus de rechtbank in Amsterdam. Het hotel had vooral te lijden van het wegblijven van toeristen. De verwachting is dat dit probleem ook voor een groot deel van 2021 een rol zal spelen.

Overheidssteun moet gedeeltelijk bij de omzet worden geteld

Hotel V kreeg van de overheid uit twee potten financiële steun. De uitkering uit de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) moet bij de omzet worden opgeteld. De uitkering uit de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) hoeft niet te worden meegerekend. Deze subsidie is bedoeld als tegemoetkoming in de loonkosten. Hotel V kreeg circa 150.000 euro steun via de TVL. Dit bedrag moet dus bij de gemaakte omzet worden opgeteld alvorens de uiteindelijke huurkorting kan worden vastgesteld.

Bron: Het Financieele Dagblad