Hoogleraar Woningmarkt: Pas over enkele jaren komt het keerpunt

21 februari 2019

Onlangs nam hoogleraar Johan Conijn afscheid van de Universiteit van Amsterdam waar hij als hoogleraar woningmarkt werkzaam was. Tijdens zijn afscheidscollege over de woningmarkt hingen zijn toehoorders aan zijn lippen. “De woningmarkt is altijd in beweging, er komt altijd weer een omslagpunt”.

Trek naar de stad

Conijn vindt het verrassend dat er momenteel grote woningnood in de grote steden is. In de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw trokken mensen juist weg uit de steden, nu is de trend juist om weer in de stad te willen wonen. Daarnaast geven jongeren vaker de voorkeur aan huren, ze vinden het veel minder belangrijk een koopwoning te hebben dan vorige generaties. Daardoor is de vraag veel groter dan het aanbod. De overheid bemoeit zich altijd met de woningmarkt, dat is logisch. Maar andere keuzes zouden waarschijnlijk veel beter uitpakken. Zo pleit Conijn voor afschaffing van de hypotheekrenteaftrek. Volgens hem zijn mensen meer gebaat bij het verlagen van de inkomstenbelasting. Zo kunnen ze het geld vrij besteden in plaats van dat het alleen beschikbaar is als er een hypotheek is die moet worden afgelost.

Hoogleraar Woningmarkt Pas over enkele jaren komt het keerpunt

Particuliere woningverhuur

Conijn is niet te spreken over de trend dat steeds meer particulieren woningen kopen die ze vervolgens voor torenhoge prijzen verhuren. De overheid had hier eerder moeten ingrijpen, bijvoorbeeld door een particulier op te leggen dat hij in een door hem gekochte woning zelf moet gaan wonen. Nu worden door deze particuliere investeerders de huurprijzen nog verder opgedreven. Daar komt bij dat de Nederlandse economie traag reageert op veranderingen. Als de woningbehoefte stijgt duurt het jaren voordat hierop wordt gereageerd met de bouw van meer woningen.

Het woonbeleid moet op de schop

Woningcorporaties hebben het moeilijk, constateert Conijn. Ze moeten nieuwe woningen bouwen maar tegelijk worden ze geconfronteerd met hoge verhuurdersbelastingen. Daarnaast moeten bestaande woningen worden verduurzaamd. Huurprijzen mogen niet te veel stijgen om met name sociale huurwoningen betaalbaar te houden. Daardoor komen steeds meer woningcorporaties inde knel. Hervorming van de koopmarkt is belangrijk, maar ook de woningcorporaties moeten meer ruimte krijgen om hun kerntaken goed uit te voeren. Wat we kunnen leren van de afgelopen periode is dat er ook in tijden van crisis gewoon huizen gebouwd moeten worden. Als dat nu ook was gebeurd was het woningtekort nu niet zo groot geweest. Over 3 tot 4 jaar komt er weer een omslag, voorspelt Conijn. Dan zal de krapte op de woningmarkt voor een groot deel voorbij zijn.

Bron: NRC