Hoge Raad oordeelt dat Airbnb geen bemiddelingskosten hoeft terug te betalen

28 november 2021

Huiseigenaren die voor vakantieverhuur hun woning aanbieden via Airbnb betalen hiervoor bemiddelingskosten. Ook huurders betalen een vergoeding aan Airbnb. Dit mag, zo oordeelt de Hoge Raad. Huurders waren het hier niet mee eens en stapten naar de rechter. De kantonrechter was van mening dat dubbel incasseren van bemiddelingskosten onrechtmatig was. Huurders konden op grond van deze uitspraak over de afgelopen 3 jaar de aan Airbnb betaalde kosten terugvorderen. Maar Airbnb ging in beroep en het hoogste rechtsorgaan in Nederland oordeelt nu dat het in rekening brengen van kosten rechtmatig is.

Tweezijdige bemiddeling bij vakantieverhuur

De Hoge Raad oordeelt in antwoord op prejudiciële vragen dat vakantieverhuur niet valt onder het verbod op tweezijdige bemiddeling, zoals die wel geldt bij bijvoorbeeld kamerverhuur aan studenten. Ook reisbureaus die in het verleden huurwoningen aan vakantiegangers aanboden mochten hiervoor servicekosten in rekening brengen. Airbnb doet nu hetzelfde en is daarmee dus niet in overtreding. De uitspraak van de Hoge Raad is bindend. Nog lopende rechtszaken over de teruggave van bemiddelingskosten worden daarmee gestaakt. Beroep tegen deze uitspraak is niet mogelijk. Dit betekent dat de tienduizenden huurders die zich bij Airbnb meldden om betaalde kosten terug te krijgen nu achter het net vissen.

Bron: NRC