Te hoge huur in het middensegment? Dan volgt een boete

13 maart 2023

Minister Hugo de Jonge wil het mogelijk maken om een boete op te leggen bij een te hoge huur in het middensegment. De boete kan oplopen tot 90.000 euro. Dit voorstel staat in de plannen die de minister in februari 2023 aan de Tweede Kamer presenteerde. Het toezicht komt bij de gemeente. Als voor een woning te veel huur wordt gevraagd dan is het hun taak om in te grijpen. Eerst volgt een waarschuwing en de eis de huur te verlagen. Gebeurt dit niet dan kan er dus een sanctie worden opgelegd. De regulering van de huurprijzen in het middensegment moet ingaan vanaf 2024.

Maximale huurverhoging

Vanaf 1 januari 2024 gaan de nieuwe regels gelden voor nieuwe huurcontracten. De verhuurder mag de huur jaarlijks verhogen met de gemiddelde CAO-loonstijging plus 0,5%. De regels voor het middensegment gelden ‘zolang dat nodig is’, aldus minister De Jonge in een toelichting. Het is de bedoeling dat om de 5 jaar wordt geëvalueerd of huurregulering nodig en wenselijk is. Woningen met een energielabel van minimaal C mogen wel een hogere huurprijs hebben. Op die manier wil het kabinet verhuurders stimuleren huurwoningen te verduurzamen.

Te hoge huur in het middensegment Dan volgt een boete

Uitzondering voor nieuwbouw

Projectontwikkelaars en vastgoedinvesteerders zijn fel gekant tegen het reguleren van de huren in het middensegment. Een boete voor een te hoge huur leidt er volgens hen toe dat er minder woningen worden gebouwd. Het rendement is dan niet meer aantrekkelijk. Om tegemoet te komen aan de kritiek stelt de minister de Tweede Kamer nu voor om een uitzondering te maken voor nieuwbouwwoningen. Voor een nieuwbouwwoning met een middenhuur mag de eerste 10 jaar 5% extra huur worden gevraagd. Het is de bedoeling dat de nieuwe regels gaan gelden voor woningen met een puntentotaal tussen de 148 en 186. Het aantal punten wordt bepaald met hetzelfde systeem dat nu geldt voor sociale huurwoningen. Of de nieuwe regels vanaf 2024 ingaan hangt af van tijdige goedkeuring van de wet door de Eerste en Tweede Kamer.

Bron: NRC