Hoe haalbaar zijn de plannen van Utrecht met de groene wijk Merwede – Rijnenburg?

20 januari 2020

De gemeente Utrecht heeft grootse plannen met de wijk Merwede. Het moet een duurzame wijk worden met deelauto’s en deelfietsen en veel groen, niet alleen op de grond maar ook op de daken en een belangrijke rol voor voetgangers, fietsers en openbaar vervoer. Het bijzondere aan dit project is dat een terrein van maar liefst 24 hectare als 1 project wordt ontwikkeld. Meestal gebeurt dat in deelprojecten, wat de afstemming natuurlijk een stuk lastiger maakt. Maar een uitdaging is het natuurlijk wel om de ambitieuze plannen te laten slagen.

Een groene wijk met 10.000 woningen

Het plan is om in de nieuw te bouwen wijk zo’n 10.000 woningen te realiseren. Hiervoor is een Omgevingsvisie ontwikkeld. Naast het Merwedekanaal wordt een park gerealiseerd dat straks de nieuwe wijk met de rest van de stad Utrecht moet gaan verbinden. Goed georganiseerd openbaar vervoer moet daar een belangrijke bijdrage aan gaan leveren. De wijk krijgt de grootste warme/koude opslag van Nederland om de wijk adequaat van warmte te voorzien en in de zomer juist te koelen. Alle daken worden benut, hetzij met groen, hetzij met zonnepanelen.

Hoe haalbaar zijn de plannen van Utrecht met de groene wijk Merwede – Rijnenburg

Ontwikkeling in fases

De nieuwe wijk wordt in fases ontwikkeld. In fase 1 staan zo’n 4.000 woningen op de planning, zowel sociale huurwoningen als middenhuur en vrije sector, waarbij een deel van de woningen ook als koopwoning beschikbaar komt. Zodra de infrastructuur voldoende is ontwikkeld komen er weer woningen bij, totdat dit er uiteindelijk 10.000 zijn. Om het autogebruik te verminderen is het nodig dat de wijk goede voorzieningen op loop- en fietsafstand heeft en dat het gebruik van deelauto’s goed is geregeld. Dit vraagt allemaal extra aandacht en tijd, aldus een woordvoerder namens het Utrechtse college van B&W.

Projectontwikkelaars dringen aan op snelle stappen

Investeerders en projectontwikkelaars staan te trappelen om te beginnen met bouwen in de wijk Merwede. Maar de gemeente wil allereerst de deelwijk Rijnenburg gebruiken voor de duurzame energieopwekking. Rijnenburg moet de komende jaren een ‘energielandschap’ worden. Een goede ontwikkeling van dit grote project vraagt tijd, aldus het Utrechtse college, dit moet zorgvuldig gebeuren. Ook rekent de gemeente op investeringen voor de infrastructuur vanuit het Rijk. Verdere uitwerking van de plannen kan pas als hier duidelijkheid over is.

Bron: Stadszaken.nl