Hoe groot is het probleem van de leegstand van winkels?

26 september 2019

De leegstand van winkelpanden in steden en dorpen baart veel beleggers ernstige zorgen. Steeds meer winkels sluiten hun deuren omdat ze de concurrentie met het internet niet meer aan kunnen. Het gevolg is leegstand, troosteloze panden met een hoopvol bord “Te huur” aan de gevel. De financiële zorgen van beleggers met veel winkelpanden zijn groot. Maar wordt de negatieve stemming niet overdreven? Hans van Tellingen, directeur van Strabo, vindt dat het allemaal wel meevalt. “Er zijn in Nederland meer meters winkelpand in gebruik dan ooit, dus zo groot is het probleem niet”, vindt hij.

Ramingen CBS en PBL te pessimistisch

Zowel het CBS als het Planbureau voor de Leefomgeving gaven een vrij pessimistische raming van de leegstand van winkelpanden in de afgelopen jaren. Sommige ramingen gingen uit van een krimp van 20% en het verdwijnen van tienduizenden winkels. De waarheid is dat de leegstand ‘slechts’ 7% bedraagt en dat het aantal winkels dat jaarlijks zijn deuren sluit beperkt blijft tot hooguit 1.500. Wel is het zo dat de diversiteit afneemt. Het zijn vooral grotere winkels die blijven, veel kleine ondernemers redden het niet.

Hoe groot is het probleem van de leegstand van winkels
Björn Wylezich – stock.adobe.com

Andere bestemming aan winkelpanden

Een deel van de winkelpanden krijgt een andere bestemming. Ze worden bijvoorbeeld omgebouwd tot horecagelegenheid of herbergen dienstverlening. Daarmee wordt het aanbod in de stadscentra meer divers. De winkels die overblijven beslaan meer meters, waardoor de leegstand van winkelpanden nog steeds stagneert rond de 7%. Dat is weliswaar iets hoger dan het ‘frictiepunt’ van 5% maar er is zeker geen reden tot paniek volgens Van Tellingen.

Stem het aanbod af op de vraag

Het is heel belangrijk om het aanbod van winkels af te stemmen op de vraag. De recente ondergang van Hudson’s Bay in Nederland wordt vooral toegeschreven aan het feit dat het aanbod van deze winkels budgettair voor veel mensen te hoog lag. Niet dat er uitsluitend goedkope winkels moeten komen a la de Action, maar er moet goed nagedacht worden over waar het winkelend publiek behoefte aan heeft. Dan zal het met de leegstand ook in de toekomst best mee blijven vallen, aldus Van Tellingen.

Bron: Stadszaken.nl