Hoe groot is de kans op een Covid-19 besmetting?

18 mei 2020

Wanneer de richtlijnen van het RIVM in acht worden genomen verklein je de kans op een Covid-19 besmetting aanzienlijk. Uit onderzoek blijkt dat de kans om buiten een besmetting op te lopen een stuk kleiner is. Zo werden na de City Pier City loop die begin maart in Amsterdam werd georganiseerd relatief weinig besmettingen geconstateerd, terwijl bij deze hardloopwedstrijd toch zo’n 35.000 deelnemers waren en tienduizenden toeschouwers langs het parcours. Begin maart werd ook de Johannes-Passion uitgevoerd door een koor van 130 leden in het Amsterdamse Concertgebouw. Van de koorleden liepen maar liefst 102 mensen een Covid-19 besmetting op, waarvan 3 personen dit niet overleefden. Het koor had in de aanloop naar de uitvoering uiteraard veelvuldig gerepeteerd, vaak in een kleine ruimte.

Hoe verspreiden virussen zich?

Om verantwoorde keuzes te maken over het versoepelen van de nu geldende coronamaatregelen is het belangrijk te weten wanneer de kans op een Covid-19 besmetting het grootst is. Hierbij lijkt aerosol verspreiding een belangrijke rol te spelen. Het gaat om druppeltjes die het virus bevatten lang in de lucht blijven hangen. Daarmee zou worden aangetoond dat grotere druppels, die worden verspreid bij hoesten, niezen of wanneer mensen bewust dicht bij elkaar staan, niet de enige manier zijn waarop het virus zich verspreidt. Met die wetenschap in het achterhoofd moeten wellicht andere keuzes worden gemaakt.

Hoe groot is de kans op een Covid 19 besmetting

Studies naar influenza sinds 1945

Het bekendste griepvirus, influenza, deed zijn intrede in Europa in de jaren 30 van de vorige eeuw. Vanaf de periode na de Tweede Wereldoorlog werd hiernaar grondig onderzoek gedaan. Uit meerdere studies kwam naar voren dat aerosol verspreiding een belangrijke rol speelt bij de besmetting met het griepvirus. Als je deze theorie in acht neemt dan is de kans dat je in een afgesloten ruimte die niet goed kan worden geventileerd een groter risico loopt dan in de buitenlucht. Dat betekent bijvoorbeeld dat de heropening van Artis in Amsterdam een veel minder groot risico vormt dan het weer openstellen van het Rijksmuseum, ook omdat het museum doorgaans oudere bezoekers trekt dan de dierentuin.

Bron: Het Financieele Dagblad