Hoe gaan grote bedrijven om met thuiswerken tijdens de tweede coronagolf?

26 oktober 2020

Na een redelijk goed verlopen zomer als het gaat om het aantal coronabesmettingen neemt dit aantal weer toe, en daarmee ook de ziekenhuis- en IC-opnames. Daarom wordt thuiswerken weer de norm. Dat kondigde het kabinet aan in een persconferentie eind september. Grote bedrijven gaan hier op zo efficiënt mogelijke manier mee om. Iedereen die thuis kan werken wordt verondersteld dit ook te doen. Alleen als op kantoor werken noodzakelijk is, zijn hiervoor mogelijkheden. Bedrijven werken vaak met inschrijflijsten, zodat vooraf duidelijk is dat er niet te veel mensen op kantoor zijn om de anderhalve meter regel goed te kunnen handhaven.

Uitzonderingen voor thuiswerken

Uit een rondgang onder 12 bedrijven die NRC Next deed blijkt dat een aantal daarvan, zoals Vattenfall ABN Amro en PostNL, weer dezelfde regels hanteren als tijdens de corona uitbraak in maart 2020: Iedereen werkt thuis, tenzij dit echt niet kan. Maar de meerderheid van de ondervraagde bedrijven hanteert een soepeler beleid. Als een medewerker officieel wel thuis kan werken, maar als dit op bezwaren stuit, bijvoorbeeld vanwege een verbouwing of als een medewerker duidelijk depressief wordt van thuiswerken, dan kan zo iemand toch naar kantoor komen.

Hoe gaan grote bedrijven om met thuiswerken tijdens de tweede coronagolf

Eigen verantwoordelijkheid van medewerkers is belangrijk

Bedrijven die een soepeler beleid voeren nu thuiswerken weer de norm is, doen een beroep op de eigen verantwoordelijkheid van medewerkers. Ze mogen zelf beslissen of ze naar kantoor willen komen. Voor de één kan dat zijn omdat ze een printer willen gebruiken, voor de ander omdat hij of zij even een dagje weg wil van thuis omdat de muren op ze af komen. De ervaring tot nu toe is dat werknemers er goed mee omgaan, de bezetting op kantoor ligt bij deze bedrijven tussen de 10 en 15%. Ook 1 op 1 gesprekken die niet digitaal kunnen, mogen op kantoor plaatsvinden.

Bij sommige bedrijven geldt een meldplicht. Anderen laten de beslissing volledig aan hun medewerkers over. Er zijn ook bedrijven die een streng beleid voeren. Alleen als er aantoonbaar psychische of lichamelijke klachten optreden. Bijvoorbeeld door klein wonen of omdat iemand geen goed bureau heeft, kan er in overleg met de bedrijfsarts een uitzondering worden gemaakt. Voor het overige blijft thuiswerken de norm.

Bron: NRC Next