Het creëren van een radicaal openhartige werkplek

15 augustus 2017

Bron: NRC Handelsblad

Het creëren van een werkplek waar iedereen alles tegen elkaar kan zeggen, en dat ook doet, zou voor iedere leidinggevende het uitgangspunt moeten zijn. Kim Scott schreef er een boek over naar aanleiding van haar ervaringen bij Google en Apple, waar ze leerde hoe je als leidinggevende het juiste werkklimaat creëert; een radicaal openhartige werkplek. Het geven van feedback is hierbij een van de belangrijkste aspecten.

In een radicaal openhartig werkklimaat is de wijze van kritiek geven op elkaar essentieel, ervaarde Kim Scott. Ze stuurde haar baas eens een te kritische mail waarin ze hem verweet dat hij de zaken die hij beweerde, niet waarmaakte en dit enkel deed om meer geld te verdienen. De mail stuurde ze tevens naar dertig anderen in het bedrijf. Daarbij ervaarde ze als leidinggevende ook het andere uiterste. Ze ving een jaar lang de fouten van een werknemer op zonder hem in te lichten, om hem vervolgens wegens slecht functioneren te ontslaan. Later leerde ze hoe het wél moet, goed leidinggeven. Niet onhebbelijk agressief, zoals bij het sturen van een mail met kritiek op de man, en niet rampzalig empathisch, zoals bij de blunderende werknemer.

Er wordt geadviseerd om als baas de lat hoog te leggen door talenten aandacht te geven en de werknemers die niet functioneren, weg te sturen. Spanning en ongemak levert namelijk enkel chaos en gedoe op. Het geven van feedback op een wijze waarbij oprechte complimenten worden gevolgd door kritiek op het functioneren, blijkt hierbij een goede werkwijze te zijn. Door oprecht commentaar te geven, kunnen anderen geïnspireerd worden om hetzelfde te doen.