Herstel op de hypotheekmarkt: lichtpuntjes in woningaankopen

16 oktober 2023

Positieve trend in hypotheekaanvragen

Recente gegevens van De Hypotheker tonen een opmerkelijke ontwikkeling op de huizenmarkt: voor het eerst in anderhalf jaar is er een stijging van het aantal hypotheekaanvragen, zij het bescheiden met 1 procent. In het vorige kwartaal was er nog een daling van 31 procent in vergelijking met het voorgaande jaar.

Stijgende bedragen en biedingen boven vraagprijsDNB Starters kunnen iets meer op de Nederlandse woningmarkt

Het gemiddelde hypotheekbedrag nam ook iets toe, nu staand op 316.000 euro. Bovendien is er een trend van vaker bieden boven de vraagprijs, aldus De Hypotheker.

Jongeren spelen toenemende rol

Opvallend is de groei van het aandeel jongeren in het kopen van huizen. In slechts één jaar steeg hun aandeel met zes procentpunt en in vergelijking met het vorige kwartaal zelfs met een kwart. Ruim de helft van de hypotheekaanvragen wordt nu gedaan door mensen tot 35 jaar, wat een opmerkelijke verschuiving is ten opzichte van voorgaande jaren.

Positieve indicaties van makelaarsvereniging NVM

De cijfers van de NVM suggereren ook een stabilisatie van de woningmarkt. Hoewel de huizenprijzen afgelopen kwartaal met 1,7 procent daalden ten opzichte van het voorgaande jaar, duurde het korter om een huis te verkopen (gemiddeld 33 dagen).

Onzekerheden en stabiliteit

De Hypotheker en de NVM zien dit als herstel op de woningmarkt. Echter, de recente verhoging van hypotheekrentes kan een uitdaging vormen. Na maanden van stabiliteit stegen de rentetarieven de afgelopen weken, wat kan leiden tot minder betaalbare huizen en een mogelijke rem op het herstel.

Invloed van internationale gebeurtenissen

De daling van huizenprijzen in het voorjaar van 2022 werd veroorzaakt door economische onzekerheid na de inval in Oekraïne, resulterend in hogere rentes en verminderd vertrouwen bij kopers. De recente stabilisatie suggereert echter dat schaarste op de woningmarkt een doorslaggevende factor blijft, met een tekort van 390.000 woningen volgens ABF Research.

Verschuiving in hypotheekaanvragen

Terwijl er meer hypotheken worden aangevraagd voor woningaankopen, daalt de vraag naar andere soorten hypotheken, zoals die voor verduurzaming, waarschijnlijk als gevolg van de gestegen rente.

Bron: nrc.nl