HDN: Voorlopig nog geen einde aan stijgende huizenprijzen

15 juni 2021

Volgens Hypotheken Data Netwerk (HDN) komt er voorlopig geen einde aan de stijgende huizenprijzen. Wel zijn er een paar opvallende trends waar te nemen als het gaat om de afgesloten hypotheken. Het grootste deel daarvan verloopt via het platform van HDN. In mei 2021 werden er 36.803 hypotheken afgesloten. Dat zijner iets minder dan in mei 2020, toen er 37.517 nieuwe hypotheken werden geregistreerd. De totale som van deze hypotheken bedroeg 8,6 miljardeuro, ongeveer hetzelfde bedrag als in mei 2020. Hieruit kan dus de conclusie worden getrokken dat het gemiddelde hypotheekbedrag is gestegen. Dit is geen verrassing, want de huizenprijzen vertonen al een aantal jaren een stijgende lijn. Er werden in mei 2021 ruim 48.000 hypotheken aangevraagd, een stijging ten opzichte van dezelfde maand in 2020.

HDN Voorlopig nog geen einde aan stijgende huizenprijzen

Topmaand januari

Januari was een topmaand voor het aantal overdrachten van woningen en dus afgesloten hypotheken. Dat is logisch te verklaren. Veel koopstarters in de leeftijd tot 35 jaar schoven de overdracht van hun koophuis door naar een datum na 1 januari 2021. Dit heeft alles te maken met het vervallen van de 2% overdrachtsbelasting die zij vanaf deze datum niet meer hoeven te betalen. Per 1 april werd hier wel de restrictie aan toegevoegd dat dit alleen geldt voor huizen met een koopprijs onder de 400.000 euro. Deze trend is ook zichtbaar in de cijfers van Hypotheken Data Netwerk.

Rentedaling

In februari werd opnieuw een rentedaling doorgevoerd. Dit was zichtbaar op de hypotheekmarkt in de maanden maart en april. HDN voorspelt dat de lichte daling in de maand mei geen trend is die zich doorzet. In de periode januari tot en met mei werd een record aantal hypotheekaanvragen en -afsluitingen geregistreerd. Hypotheken Data Netwerk verwacht dat het aantal de komende maanden weer zal toenemen in vergelijking met dezelfde perioden in 2020.

Bron: Het Financieele Dagblad