Grote twijfels over nieuwe huurwet in nieuwe Tweede Kamer

7 februari 2024

De beoogde regeringspartijen PVV, NSC, VVD en BBB uiten kritiek op de voorgestelde Wet betaalbare huur tijdens het eerste debat over het woningmarktbeleid in de nieuwe Tweede Kamer. Bezorgdheid over mogelijke negatieve gevolgen voor het aanbod van huurwoningen domineert het debat.

Kritiek van beoogde regeringspartijen

De VVD uit zorgen over mogelijke belemmeringen voor investeringen en bouwprojecten als gevolg van de voorgestelde huurwet. De PVV deelt deze twijfels en benadrukt dat niet alle particuliere verhuurders als louche huisjesmelkers moeten worden beschouwd.

Bezorgdheid over afname huurwoningen

NSC en BBB uiten soortgelijke zorgen over de voorgestelde wet, waarbij NSC wijst op toenemende polarisatie en BBB het belang van het schrappen van regelgeving benadrukt. De gemoederen worden gesust door demissionair minister Hugo de Jonge, die wijst op recente gegevens van het Kadaster om de vermeende uitpondgolf te weerleggen.

Toenemende woningbouwplannen

Terwijl de discussie over de huurwet voortduurt, blijkt uit onderzoek van ABF dat de netto plancapaciteit voor woningbouw tussen 2023 en 2042 is gestegen naar anderhalf miljoen woningen. Bijna twee derde van deze plannen betreft betaalbare woningen, met een focus op stedelijke gebieden.

De kritiek van de beoogde regeringspartijen op de voorgestelde huurwet benadrukt de noodzaak van een zorgvuldige afweging tussen huurdersbelangen en investeringsmogelijkheden voor verhuurders.