Groot tekort aan bedrijventerreinen dreigt

6 februari 2020

Als er gesproken wordt over de problemen in de bouw gaat het meestal over het tekort aan woningen. Maar ook op een ander vlak dreigen de problemen steeds groter te worden. Er ontstaat namelijk een groeiend tekort aan bedrijventerreinen. Het gaat dan niet alleen om nieuwe kantoren, maar ook om bedrijventerreinen van honderden hectaren. Vooral in Zuid- en West Nederland is de vraag nu al groter dan het aanbod.

Onderzoek naar ontwikkeling op lange termijn

Er is onderzoek gedaan naar de behoefte bij verschillende bedrijfstakken op de langere termijn. Er is gekeken naar ‘harde’ en ‘zachte’ plannen. Harde plannen zijn al begroot en aanbesteed, zachte plannen moeten nog nader worden uitgewerkt. Als daarnaar gekeken wordt in relatie tot de te verwachten groei in verschillende sectoren dan is de hoeveelheid bedrijfsterrein in het grootste deel van Nederland voldoende tot 2030. Zuid Nederland is de enige regio die er negatief uitspringt.

Groot tekort aan bedrijventerreinen dreigt

Uitkomsten onderzoek zijn nuttig voor provincies en regio’s

De uitkomsten van dit brede onderzoek, onder andere gesteund door het CBS en CPL zijn van belang voor regio’s en provincies. Zij kunnen de uitkomsten gebruiken bij het ontwikkelen van plannen voor de komende decennia. De keuzes waar welke sectoren gehuisvest kunnen worden liggen bij grotendeels bij lokale overheden. Zij kunnen, met de uitkomsten van dit onderzoek in de hand, hun keuzes ruim van tevoren plannen.

Bron: Stadszaken.nl