Grondbelasting is een goed alternatief voor onroerendezaakbelasting

6 januari 2020

Maarten Allers, hoogleraar voor onder andere sociale woningbouw, pleit ervoor om de huidige OZB die huiseigenaren betalen om te vormen naar een grondbelasting. Dit zal volgens hem een boost geven aan de stagnerende woningbouw. Gemeenten kunnen op deze manier investeringen in woningbouw terugverdienen. Dit geld kan worden uitgegeven om sociale voorzieningen in wijken te realiseren. Nu is het zo dat er vooral ‘horizontaal’ wordt gebouwd omdat hoogbouw relatief duur is. Hierdoor worden er relatief minder nieuwe huizen gebouwd, omdat laagbouw nu eenmaal meer ruimte inneemt.

Een boost voor de woningbouw met grondbelasting

Door grondbelasting te heffen voor huiseigenaren zal dit een boost betekenen voor de woningbouw. Hoogbouw wordt op die manier namelijk lucratiever en hiermee kan het nijpende tekort aan huizen, vooral in de Randstad, worden aangepakt. Een grondbelasting is volgens hoogleraar Allers rechtvaardig. De prijs van grond wordt bepaald door factoren waarop eigenaren geen vat hebben. Denk hierbij aan voorzieningen in de buurt en wegen.

Grondbelasting is een goed alternatief voor onroerendezaakbelasting

Het CPB ziet de nodige bezwaren

Het Centraal Planbureau (CPB) ziet de nodige bezwaren om het huidige systeem van OZB om te vormen naar een grondbelasting. Zo zal het een daling van grondprijzen tot gevolg hebben, omdat kopers de grondprijs die ze willen betalen zullen bepalen aan de hand van de te betalen grondbelasting na aankoop. Volgens hoogleraar Allers kan dit worden gecompenseerd door de OZB af te schaffen of op zijn minst te verlagen. Ook kan worden overwogen om de overdrachtsbelasting af te schaffen. De verwachting is dat over een nieuw systeem van belastingen niet op korte termijn een besluit wordt genomen. Dit wordt waarschijnlijk overgelaten aan een volgend kabinet.

Bron: Het Financieele Dagblad