Groen in de stad: goed voor mens en natuur, maar hoe bewijs je dat?

23 mei 2024

Wetenschappers jagen op bewijs dat natuur gezond maakt

Steeds meer steden investeren in vergroening. Parken, bomen langs de weg, groene daken: het moet allemaal de gezondheid en het welzijn van stadsbewoners bevorderen. Maar is er wel écht bewijs dat al dat groen écht zo goed voor ons is? Wetenschappers zijn druk bezig om dit te bewijzen.

Groene omgeving maakt gezonder, maar hoe?Het Groene-Batenplan van het RIVM pleit voor meer groen in de steden

Onderzoek wijst al decennia lang uit dat mensen die in een groene omgeving wonen gezonder zijn. Ze hebben minder last van stress, depressie en angst, en leven langer. Maar hoe komt dat precies? Is het omdat ze meer bewegen in de buitenlucht? Of omdat bomen en planten de lucht schoner maken? Of is er misschien een andere, nog onbekende verklaring?

Wetenschappers willen meer weten

Wetenschappers zijn het erover eens dat er meer onderzoek nodig is. Ze willen weten:

  • Wat voor effect heeft welk type groen? Is een groot park beter dan een paar kleine plantsoentjes? En wat doen bomen, gras, waterpartijen en bloemen precies?
  • Hoe werkt het precies? Is het echt de groene omgeving die ons gezonder maakt? Of spelen andere factoren, zoals sociale contacten of een gezonde leefstijl, een grotere rol?
  • Is er een oorzakelijk verband? Of is het toeval dat mensen die in een groene omgeving wonen gezonder zijn?

Onderzoek in Plovdiv en andere steden

In verschillende Europese steden lopen er momenteel onderzoeksprojecten die hiernaar kijken. In Plovdiv, Bulgarije, vullen 1500 mensen enquêtes in en laten ze bloed afnemen. De onderzoekers willen hiermee zien of er een verband is tussen de hoeveelheid groen in hun omgeving en hun gezondheid.

Longitudinale en experimentele studies

Naast dit soort ‘cross-sectionele’ studies, waarbij gegevens op één moment worden verzameld, zijn er ook studies die mensen langere tijd volgen (‘longitudinale studies’). Zo is er in Wales een studie die al 2,3 miljoen mensen volgt sinds 2008. De eerste resultaten laten zien dat het risico op depressie en angst met 20% afneemt bij elke 10% extra groen in de omgeving.

Er zijn ook experimentele studies, waarbij mensen in een laboratorium blootgesteld worden aan verschillende groene omgevingen. Deze studies laten zien dat groen stress kan verminderen en het concentratievermogen kan verbeteren.

Groen is meer dan bomen alleen

Wetenschappers benadrukken dat groen in de stad niet alleen goed moet zijn voor de gezondheid, maar ook voor de biodiversiteit en het klimaat. Tegelijkertijd zijn er ook zorgen over de mogelijke negatieve effecten van groen, zoals pollen en criminaliteit.

Conclusie: meer groen is goed, maar er is nog veel te leren

Ondanks dat er nog veel vragen onbeantwoord zijn, is er al genoeg bewijs om te stellen dat meer groen in de stad goed is voor mens en natuur. Wetenschappers blijven onderzoek doen om te begrijpen hoe groen precies werkt en om optimale groene steden te ontwerpen.

Bron: nrc.nl