Groen energielabel voor alle kantoren in Nederland lijkt een onmogelijke opgave

10 september 2019

De regering heeft vastgelegd dat alle kantoorgebouwen in Nederland vanaf 2023 een groen energielabel moeten hebben. Dat wil zeggen dat het label minimaal C moet zijn, waar A het hoogst haalbare is en G het laagste niveau. Aangezien op dit moment nog zo’n 30 miljoen vierkante meter kantoorruimte daar niet aan voldoet, lijkt dit een opgave die bij lange na niet gehaald wordt. Een bijkomend probleem daarbij is dat ruim 80% van de kantoorpanden nu nog geen energielabel heeft. Daar zullen er wellicht een aantal bij zijn die het C-niveau halen, maar voor een groot deel gaat dat niet op.

Groen energielabel voor alle kantoren in Nederland lijkt een onmogelijke opgave

Verdubbeling van de doelstelling noodzakelijk

Om de doelstelling van de vergroening van kantoren te halen moet er flink harder worden gewerkt. Nu wordt jaarlijks ruim 4 miljoen vierkante meter kantoorruimte verduurzaamd. Dat moet minstens worden verdubbeld en dan nog is het de vraag of het gaat lukken. Het lijkt er dus op dat de regering veel te optimistisch is geweest, zoals dat ook het geval is met het verduurzamen van woningen.

Bron: Het Financieele Dagblad