Getroebleerd opslagbedrijf Boxx failliet

23 mei 2024

Opslagbedrijf Boxx is in zwaar weer terechtgekomen en uiteindelijk failliet verklaard. Dinsdag heeft de rechtbank van Amsterdam het bankroet uitgesproken van meerdere Boxx-vennootschappen, waaronder de topholding. De faillissementsaanvragen kwamen van verschillende partijen, waaronder ex-werknemers en beleggers.

Bevestiging van faillissement

Ruud Evers, bestuurder van een stichting die opkomt voor de belangen van beleggers in Boxx, bevestigt het faillissement. Meer dan 800 particuliere investeerders hebben meer dan €30 miljoen in Boxx geïnvesteerd en zijn verontwaardigd omdat uitbetalingen van rendementen zijn uitgesteld. Evers hoopt dat met hulp van een curator de beleggers nog iets van hun geld terug kunnen krijgen.

Problemen en strafrechtelijke aangifteAmsterdamse rechtbank veroordeelt failliet Hudson’s Bay Nederland tot betaling achterstallige huur

Boxx heeft te maken met een verlieslatend bedrijfsmodel en slaagde er niet in nieuwe financiers te vinden, waardoor gedwongen verkoop van bedrijfsvastgoed dreigt. Een belegger heeft onlangs een strafrechtelijke aangifte gedaan tegen Boxx-directeur en oprichter Erwin Fleer. Fleer heeft niet gereageerd op verzoeken om commentaar.

Groei en investeringen

Opgericht in 2011, verhuurt Boxx garageboxen en opslagruimtes op veertien locaties in voornamelijk de Randstad. Het bedrijf speelde in op een toenemende vraag door de trend van kleiner wonen. Om groei te financieren, gaf Boxx obligaties en aandelen uit met aantrekkelijke rendementen van 8% tot 10%, waarbij investeringen al mogelijk waren vanaf €2500.

Strategiewijziging en onrust

Vorig jaar ontstond onrust toen de directie van Boxx besloot tot een strategiewijziging. Alleen de verhuur bleek onvoldoende, dus wilde Boxx ook units gaan verkopen. Om de herstructurering te bespoedigen, werden rendementsbetalingen meerdere kwartalen opgeschort. Dit leidde tot een conflict met de beleggersstichting, die inzage eiste in de financiën van Boxx en beschuldigingen uitte tegen directeur Fleer over privégebruik van beleggersgeld. Fleer ontkende deze aantijgingen.

Toenemende betalingsproblemen

Boxx kwam verder in de problemen en kon afgelopen najaar niet aan betalingsverplichtingen voldoen, wat leidde tot de ontbinding van de beoogde aankoop van een pand in Almere en een boete. Voor deze mislukte aankoop haalde Boxx ruim €2 miljoen aan financiering op bij beleggers. Een belegger vermoedt dat zijn inleg van €100.000 voor andere doeleinden is gebruikt en heeft aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie. Het OM bevestigt de ontvangst van de aangifte, maar er is nog geen beslissing genomen over de afhandeling.

Pogingen om faillissement te voorkomen

Fleer probeerde de afgelopen maanden nog een bankroet te voorkomen door nieuw geld op te halen bij bestaande beleggers, maar zij waren niet bereid om te investeren. Nadat drie weken geleden de Boxx-vestiging in Diemen failliet werd verklaard, is nu het hele concern failliet.

Bron: fd.nl